Nieuws - 8 november 2001

Kastomaten zonder kosten twintig procent milieuvriendelijker

Kastomaten zonder kosten twintig procent milieuvriendelijker

Met weinig of geen kosten kunnen Nederlandse tomatentelers de uitstoot van milieuschadelijke stoffen met twintig procent beperken. Nog meer emissiereductie kost de tuinder echter veel geld. Dat blijkt uit een rekenmodel van promovendus ir Jacomijn Pluimers.

Met technische hulpmiddelen kunnen tomatentelers de milieudoelstellingen voor klimaatverandering (CO2-uitstoot) en vermesting halen zonder dat het ze extra geld hoeft te kosten. Veel duurder wordt het om de beleidsdoelen te halen voor de uitstoot van bestrijdingsmiddelen naar de lucht en voor effici?nter gebruik van energie. De beoogde vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in 2010 is zelfs niet haalbaar met de middelen die in de studie zijn opgenomen.

Pluimers is uitgegaan van gegevens en de technische stand van zaken van 1995. "De studie is niet achterhaald, maar de ontwikkelingen gaan wel snel. Tien jaar geleden was de milieusituatie van de kastomaten veel slechter. Er is al veel goeds bereikt. Veel maatregelen worden in de praktijk al toegepast, maar nog niet allemaal op grote schaal. Naast de technologische aanpak zijn ook andere oplossingen nodig zoals biologische teelt en structurele oplossingen zoals het gebruik van restwarmte van de industrie en samenwerking in clusters. Dat zie je ook al gebeuren."

Voor de glastuinbouw als geheel verwacht Pluimers dat vooral de beleidsdoelen voor emissie van bestrijdingsmiddelen naar de lucht en de uitstoot van vermestende stoffen moeilijk haalbaar zijn. "Met recirculering van water in een gesloten systeem hebben tuinders de lozing van meststoffen al ingeperkt, maar er wordt nog wel geloosd. Daarnaast komen bij de verbranding van aardgas ook vermestende stoffen vrij in de vorm van NOx. Verder is de kas zeker nog niet gesloten naar de lucht. Via de ramen ontsnappen veel bestrijdingsmiddelen." | M.H.

Jacomijn Pluimers promoveerde 7 november bij prof. Leen Hordijk, hoogleraar milieusysteemanalyse, en prof. Hugo Challa, hoogleraar tuinbouwbedrijfstechnologie.