Nieuws - 11 maart 1999

Karssen voorziet fusies van universiteiten

Karssen voorziet fusies van universiteiten

Karssen voorziet fusies van universiteiten

Het politieke en maatschappelijke draagvlak voor hoger onderwijs is de afgelopen jaren afgenomen. Deze lage prioriteit, in combinatie met een krachtige poging de collectieve uitgaven te verminderen, heeft onafwendbaar geleid tot een reeks van bezuinigingen. Dat stelde rector prof. dr Cees Karssen tijdens de 81ste verjaardag van de Landbouwuniversiteit op 9 maart

Karssen zag maar oon oplossing om de toekomst van de LUW te waarborgen. Vind partners, probeer niet alles zelf te doen, never walk alone. We zijn druk bezig die oplossing in praktijk te brengen. We beperken ons niet tot DLO, we bouwen ook strategische allianties op met andere universiteiten als Utrecht en Nijmegen. Karssen zinspeelde op fusies van universiteiten in de volgende eeuw. De universitaire wereld kan er wel eens heel anders gaan uitzien: minder eenheden, meer samenwerking.

De rector maakte zich geen grote zorgen over de toenemende financiering van externe opdrachtgevers bij de universiteiten. Ik denk dat het bedrijfsleven niet tegen362ver ons staat als het om de kwaliteit van het onderwijs gaat, maar met ons. En: Fundamenteel onderzoek komt niet onder druk te staan bij een toenemende belangstelling uit de maatschappij; het wordt er, als het goed is, door bevorderd.

Wel moet de universiteit oppassen dat ze het eigen publieke geld niet gebruikt als aanvulling op externe fondsen. Op die manier wordt onze vrijheid van programmering bedreigd. De prijs van die vrijheid is dat de universiteit alleen nog kostendekkende opdrachten kan aannemen, meent Karssen. A.S