Nieuws - 27 oktober 2017

Karel Keesman persoonlijk hoogleraar

tekst:
Albert Sikkema

Karel Keesman is per 1 oktober benoemd als persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep Biobased Chemistry and Technology. Hij rekent kringlopen door.

©WUR

Keesman maakt wiskundige modellen van bijvoorbeeld  afvalwaterstromen of de drinkwatervoorziening van een stad. Daarbij volgt hij het water en de nutriënten in het kringloopsysteem en berekent hij de energiehuishouding en de baten en kosten van het systeem. Ook modelleert hij de emissies van deze systemen en brengt hij de sociaaleconomische aspecten ervan in kaart.

Watermanagement
Keesman studeerde hydrologie en watermanagement in Wageningen,  promoveerde in Twente op onderzoek van onzekere dynamische systemen en werkt nu deels bij het watertechnologie-instituut Wetsus in Leeuwarden.

Amsterdam
Hij heeft net een artikel af met onder andere milieueconoom Ekko van Ierland, waarin hij de potentiele bijdrage van organisch afval aan de energievoorziening in Amsterdam berekende. Keesman: ‘In principe is er voldoende organisch afval aanwezig in Amsterdam voor de elektriciteitsvraag, ter aanvulling van een voldoende mate aan wind- en zonne-energie.’ Aangezien de energievoorziening van wind en zon afhangt van het weer, onderzoekt hij ook hoe je een overschot aan duurzame energie het beste kunt opslaan voor windstille en bewolkte dagen.