Wetenschap - 1 januari 1970

Karaoke

Karaoke

Karaoke


Bij het woord karaoke fronst menig persoon de wenkbrauwen; dat is toch iets
voor in Azië? Wie echter denkt dat het onder Wageningse studenten niet aan
zou slaan heeft het tegendeel kunnen ervaren tijdens het
studieverenigingenfeest van afgelopen donderdag. Ter gelegenheid van het
derde lustrum van studievereniging Biologica vond in de mensa van Ceres een
waar karaokefeest plaats. Om half twaalf stond in de ijzige kou al een
flinke rij feestgangers voor de ingang. Voor de personen die gediend waren
van meer gangbare feestgeluiden was het in de disco beneden beter toeven.
De organisatie van het geheel was voornamelijk in handen van de BAC, de
activiteitencommissie van Biologica. De openingsact werd verzorgd door de
lustrumcommissie Tiktak, spoedig gevolgd door de symposiumcommissie
Chronos, die zeer toepasselijk het podium betrad voor het nummer ‘Rock
around the clock’.
Miranda van Tuyl, een van de lustrumcommissarissen, staat flink mee te
feesten. ,,We hebben echt een geweldige lustrumweek achter de rug. Vorige
week dinsdag werd door cabaret de week ingeluid en daarna volgden onder
andere een symposium, een excursie en een city race door Wageningen’’,
vertelt ze. ,,Een eindfeest is onmisbaar en het is heerlijk om alles met
zo’n klapper af te kunnen sluiten. Ik was zelf best benieuwd of dit een
beetje zou aanslaan maar je ziet het zelf: er is volop animo voor!’’ De
leden van de BAC zijn ook zeer te spreken over de opkomst. Stephan van Duin
vertelt om twee uur dat er zo’n 650 man binnen zijn en er nog steeds een
rij voor de deur staat. ,,We mogen zeker niet klagen, het is al een tijdje
‘1 eruit, 1 erin’-beleid. Karaoke is natuurlijk wel een grote gok, we
wisten echt niet of er naast wat enthousiaste biologen überhaupt iemand aan
mee zou doen; nu staat er continu een groep mensen op ’t podium, dat is
echt mooi.’’ Zijn commissiegenoot, die ‘de Frank’ wordt genoemd, loopt
vanavond nogal wat heen en weer: ,, Ik wil zelf wel een leuk feestje vieren
hoor, maar ik moet toch een beetje in de gaten houden of alles goed
verloopt.