Nieuws - 11 februari 2020

Kantoren worden myWURspace

tekst:
Roelof Kleis

Een nieuw concept voor de inrichting van kantoren moet de samenwerking bevorderen en de ruimtenood op de campus oplossen. Ook komt er een nieuw researchgebouw.

MyWURspace op de 4de verdieping van Atlas. © Guy Ackermans

De campus barst uit zijn voegen. Voor de opvang van de aantallen studenten is onlangs de bouw van het derde onderwijsgebouw gestart. De volgende stap is het oplossen van de krapte op de werkvloer, in de kantoren en op de labs. Daartoe is in overleg met de sciencegroepen een omvangrijk nieuw huisvestingsplan voor de komende vijf jaar op poten gezet.

Extra labruimte
WUR-onderzoek doet het goed. En die ingezette groei duurt nog wel even voort. Een inventarisatie door de science groepen leert dat de komende vijf jaar zo’n 5500 vierkante meter aan extra labruimte nodig is. Voor een deel wordt dat opgevangen in de huidige gebouwen. Collegezalen in Zodiac, Radix en Axis komen vrij als het derde onderwijsgebouw wordt opgeleverd. Maar dat is lang niet genoeg.

myWURspace 4de Atlas_resized.jpg

Er moet daarom een nieuw researchgebouw komen. Dat pand krijgt waarschijnlijk een plek aan de rand van de campus aan de oostkant van de Bornsesteeg naast het parkeergebouw, zegt verantwoordelijke rvb-lid Rens Buchwaldt. Het gebouw wordt breed inzetbaar voor verschillende kenniseenheden. De grootste ruimtevraag ligt evenwel bij AFSG, en dan met name Food & Biobased Research.

MyWURspace
De krapte in de kantoren wordt niet met nieuwbouw opgelost, maar met een grondige herinrichting. Daartoe is het huisvestingsconcept myWURspace ontwikkeld. Feitelijk gaat het hier om een vernieuwde versie van Het Nieuwe Werken, dat tien jaar geleden op de campus werd gelanceerd. Ondermeer Actio is volgens dit concept ingericht.

De intentie van myWURspace is de ruimte te bieden om je werk zo fijn en zo goed mogelijk te doen
Rens Buchwaldt

Helemaal nieuw is myWURspace niet. WEcR in Den Haag en de Wageningse tak op de vierde verdieping van Atlas zijn al volgens dit concept ingericht. Kern van het concept is dat de werkruimtes zo goed mogelijk aansluiten bij de verschillende activiteiten die iemand gedurende de dag doet. ‘De intentie van myWURspace is de ruimte te bieden om je werk zo fijn en zo goed mogelijk te doen’, zegt Buchwaldt.

Samenwerking
Concreet betekent dit in ieder geval het einde van de vaste werkplek of zelfs werkgebouw. Buchwaldt: ‘Werk verandert steeds meer. Samenwerking speelt een steeds grotere rol. We zijn minder individueel en meer met anderen en met andere kenniseenheden bezig. En tot slot, nieuwe, jonge mensen doen hun werk anders en daar past een andere kantooromgeving bij.’

Het concept, als onderdeel van de hele huisvestingsvisie, wordt komende maanden met de medezeggenschap doorgesproken. Buchwaldt mikt erop na de zomer aan de slag te kunnen.