Nieuws - 1 januari 1970

Kantoor in Vietnam vertegenwoordigt Wageningen UR

In Vietnam vestigde zich vorige week een vertegenwoordiger van Wageningen UR. Vanuit een kantoor in Hanoi gaat ir Siebe van Wijk de organisatie representeren en de in Zuidoost-Azië lopende onderzoeksprojecten van Wageningen UR ondersteunen.

Vijf onderzoeksprojecten die het LEI samen met andere instituten uitvoert, spelen zich af in Vietnam en omringende landen. Van Wijks belangrijkste werk wordt het ondersteunen van die projecten. Het overkoepelende doel van alle projecten is het ontwikkelen en toepassen van landbouwkundig onderzoek zodanig dat kleinschalige boeren en het milieu in Zuidoost-Azië er voordeel van hebben. Dat gebeurt vooral door het trainen van medewerkers van universiteiten, onderzoeksinstituten en maatschappelijke organisaties.
Volgens Van Wijk heeft Wageningen UR veel kennis te bieden die relevant is voor de land- en tuinbouw in zuidoost Azië. Naast het ondersteunen van bestaande projecten wil hij dan ook nieuwe projecten werven. En hij wil de naam van Wageningen UR in de regio bekender maken door zich te presenteren op lokale congressen, seminars en beurzen. Bovendien gaat hij werken aan het opzetten van een netwerk van Aziatische landbouwuniversiteiten, die samen met Wageningen Universiteit onderzoeksvoorstellen gaan schrijven.
Ook bedrijven kunnen vanuit Vietnam directer van Wageningse kennis bediend worden, denkt Van Wijk. Hij krijgt een kantoor binnen de landbouwuniversiteit in Hanoi, en gaat van daar uit verschillende landen bereizen. Niet alleen de buurlanden van Vietnam, zoals Cambodja, Laos, Thailand en China, maar ook Myanmar (Birma), de Filippijnen en Indonesië.

Zie achtergrond: Boeren in Zuidoost-Azië dreigen boot te missen