Nieuws - 1 januari 1970

Kansenkaart voor plantenzaden

Onderzoekers werken aan een kansenkaart voor de verspreiding van plantenzaden in Nederland. Dat is handig voor natuurbeheerders die een gebied geschikt willen maken voor bepaalde planten.

Alterra is in samenwerking met de universiteiten van Utrecht en Nijmegen bezig om een model te ontwikkelen, waarmee kan worden voorspeld wat de kans is dat zaden van planten in een bepaald gebied zich naar een ander gebied verspreiden.
'Er zijn nog wel heel wat stappen te nemen', relativeert drs Wim Ozinga van Alterra. Hij publiceerde onlangs twee artikelen over de verspreiding van zaden door wind, maar de gegevens van de zaadverspreiding via dieren en mest moet nog helemaal in kaart worden gebracht.
Bekend onkruid als distels en paardenbloemen maar ook zeldzame planten als rozenkransje en valkruid kunnen zich goed verspreiden via de wind. Ozinga en zijn collega-onderzoeker Merel Soons van Universiteit Utrecht ontdekten dat deze verspreiding in het sterk veranderende landschap van Nederland maar voor een klein deel verklaart waarom verspreiding van planten wel of niet lukt.
Veel bepalender voor het succes van de verspreiding van planten is het milieu waarin de zaadjes terechtkomen. Natuurbeheerders werken in natuurgebieden om geschikte omstandigheden te creƫren voor bijvoorbeeld rozenkransje en valkruid. Met de kansenkaart kunnen ze in de toekomst kijken of ze dat op de goede plek doen. / MW