Nieuws - 25 juli 2002

Kans

Kans

In een opiniestuk in het Financieele Dagblad speelt ir Pieter Vereijken van Plant Research International in op de wens binnen het nieuwe kabinet om marktpartijen meer ruimte te geven binnen de ruimtelijke ordening. "De nieuwe regering en volksvertegenwoordiging hebben nu nog de kans om deze transformatie geordend te laten verlopen. Dan dienen ze provincies en gemeenten op te dragen het grofschalige en averechts werkende landschapsbeleid te vervangen door een fijnschalige ordening van het platteland via een marktconforme ruimteheffing in natura."

Maar hij waarschuwt voor te veel vrijheid. "Agrarische grond wordt minstens dertig maal zoveel waard als de overheid de bestemming wijzigt in bouwgrond. Die gigantische meerwaarde mag zij niet zomaar weggeven aan de toevallige eigenaren." De meerwaarde moet juist door de overheid gebruikt worden om de nieuwe eigenaren te dwingen rondom hun nieuwe gebouwen groen aan te leggen en collectieve functies te realiseren als recreatie, erfdienstbaarheid, landschapsbehoud en ecologische verbindingen. | M.W.