Nieuws - 3 december 2009

Kankeren is ongepast

tekst:
Gastredacteur

Deze reactie schrijf ik naar aanleiding van ‘Hun kennen minder rekenen als ons’ in Resource van 19 november. In dit artikel wordt melding gemaakt van de betreurenswaardige taalkundige ontwikkeling bij twintig tot dertig procent van de studenten.

22-kankerbriefje.jpg
Onder anderen de heer Postema wil verbetering brengen in de taalkundige ontwikkeling van studenten door middel van het opzetten van een bijspijkercursus. Vooral de dt-fouten in de werkwoordsvormen zijn tenenkrommend, vindt hij. Nu is er naar mijn mening een niet zozeer taalkundig aspect dat nog tenenkrommender is dan spelfouten. Dat is een ongepaste woordkeuze wanneer men een punt probeert te maken. Een citaat van de heer Postema: 'Werknemers die pas afgestudeerde academici in dienst nemen, kankeren vaak op de taal- en schrijfvaardigheid'. Taalkundig gezien is het woord 'kankeren' correct, echter vanuit een ethisch dan wel esthetisch oogpunt is dit naar mijn mening ongepast taalgebruik. Er zijn vele alternatieven voor een woord als 'kankeren' en het gebruik van dit woord als werkwoord of als vloekwoord stuit mij tegen de borst en ik kan me niet voorstellen dat ik hierin alleen sta. Daarom zou ik de heer Postema vriendelijk willen verzoeken voortaan andere woorden te kiezen. Ik maak direct van de gelegenheid gebruik om alvast een balletje op te gooien; wellicht zijn 'mopperen', 'klagen' of  'ongenoegen uiten' beter op zijn plaats. Is een onderdeel 'woordkeuze' misschien iets voor de bijspijkercursus?/Susan Wijga, PhD-student, Wageningen University
UITGLIJER
Als oudgediende in een landbouwfunctie lees ik nog steeds met plezier uw blad. Dit plezier kreeg echter een pijnlijke knauw bij het lezen van Resource van 5 november.
Het gaat om het korte berichtje over fellatio, onder de kop 'pijpende vleerhond'.
Het gaat niet om de inhoud van dit korte bericht, maar om het grove geschut daar gebezigd: 'in Godsnaam'. Kennelijk gebezigd door iemand die niet in die naam gelooft, die blijk geeft ook geen respect op te brengen voor de drager van die naam en die daarbij tevens mensen die dat wel doen, lichtvaardig schoffeert.
Ik verzoek u beleefd doch dringend een dergelijk uitglijer in het vervolg uit te filteren.
Met enige fantasie en rechtdoend aan een dergelijk bericht moet dat toch wel mogelijk zijn./J. Boers, Wageningen