Nieuws - 2 oktober 2008

Kanker overleven met voedingsadvies

Voeding is van invloed op de overlevingskansen van kankerpatiënten, aldus prof. Ellen Kampman van de afdeling Humane voeding in haar inaugurele rede. Ze gaat in samenwerking met ziekenhuizen onderzoek doen dat moet leiden tot voedingsadviezen op maat.
‘We hebben gemerkt dat er te weinig aandacht is voor de voeding van kankerpatiënten’, zegt Kampman die vandaag haar rede houdt. Dat terwijl er mogelijk een relatie met overleving is in aanvulling op de reguliere therapie. Uit een Amerikaans onderzoek onder duizend mannen met darmkanker bleek dat patiënten die veel rood vlees, gebak, patat en geraffineerde producten aten, na vijf jaar een drie keer zo kleine overlevingskans hadden. Vijf jaar is de termijn waarna artsen een kankerpatiënt genezen verklaren, dus de cijfers zijn op te vatten als de absolute overleving.
Veel ex-kankerpatiënten gaan zelf op zoek naar een dieet. Tien procent komt uit bij voedingssupplementen. Die worden er echter van verdacht dat ze bij hoge doses juist kanker veroorzaken. ‘Zolang de voedingswetenschap geen goede adviezen geeft, kan ik me goed voorstellen dat mensen alternatieven gaan zoeken’, zegt Kampman. ‘Daarom willen we in samenwerking met ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede voedingsonderzoek gaan doen tijdens en na de behandeling van kankerpatiënten.’
Toch blijft er ook een grote rol weggelegd voor preventie. Kampman keek in eerder onderzoek naar de relatie tussen leefstijl en kanker. ‘Jongeren realiseren zich veel te weinig dat de kiem voor kanker op latere leeftijd al in hun jeugd wordt gelegd.’ Voeding heeft effect op de methylering van het DNA en deze veranderingen beïnvloeden de wijze waarop het DNA wordt afgelezen.
Om dit effect in de knop te bestuderen gaat Kampman samenwerken met het Radboud Ziekenhuis in een studie waarbij zwangere vrouwen en baby’s zullen worden gevolgd. Kampman: ‘Daarnaast vind ik het belangrijk dat Wageningen zijn eigen patiëntengroep krijgt die we lange tijd kunnen volgen. Dat hoop ik de komende jaren samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei voor elkaar te krijgen.’