Nieuws - 1 januari 1970

Kandidaten studentenraad bezorgd over verschoolsing onderwijs

Kandidaten studentenraad bezorgd over verschoolsing onderwijs

Kandidaten studentenraad bezorgd over verschoolsing onderwijs


‘Studeren moet leuker worden’

Van 28 mei tot 5 juni kunnen studenten de nieuwe studentenraad kiezen.
Er is keus uit drie partijen: de Progressieve Studentenfractie (PSF), de
Christen Studentenfractie (CSF) en de Verenigde Studenten (VeSte),
momenteel allen met vier zetels in de raad. Vier kandidaten, Jacob Beeuwkes
en Bob Douma (beide CSF)
Miranda Smit (Veste) en Jos Käfer (PSF) vertellen over hun doelen. Ze
willen allemaal iets doen aan de verschoolsing van het onderwijs, alleen de
manier waarop verschilt.

CSF-kandidaat Beeuwkes wist al voordat hij ging studeren dat hij zijn
studie een jaar wilde onderbreken. ,,De studentenraad is het meest nuttige
wat ik in dat jaar kan doen’’, vindt Beeuwkes, die ook bestuurslid van de
vereniging van gereformeerde studenten is. Net als mede-CFS’er Douma is hij
derdejaars student Biologie. Douma heeft zich in de ‘richtingsgroep’ van de
studierichting Biologie beziggehouden met het onderwijs. ,,Ik wil me nu op
centraal niveau met onderwijs gaan bezighouden.’’
VeSte-kandidaat Smit, derdejaars student Dierwetenschappen, wist ook al
langer dat ze een jaar met haar studie wilde stoppen. ,,Ik heb bij KSV en
studentenpaardrijvereniging Hipac veel georganiseerd en nu wil ik mij met
beleid gaan bezighouden. Ik merk dat het moeilijker wordt om actief te zijn
naast je studie en daar wil ik wat aan doen.’’ Käfer, vijfdejaars
biologiestudent, is kandidaat voor de PSF. Hij heeft er wat langer over
moeten nadenken of hij wel tijdelijk wilde stoppen met studeren. Hij werkte
al mee aan de zogenaamde ‘achterbanavonden’ van de PSF en aan de enquête
over probleemgestuurd of –gericht onderwijs (PGO). ,,Ik ging me zorgen
maken over de kwaliteit van het onderwijs en wil me daarvoor inzetten in de
raad. Studeren moet leuker worden’’, zo licht hij zijn besluit toe.

School
De drie partijen willen allemaal wat doen aan de ‘verschoolsing’ van het
onderwijs. Ze doelen hierbij vooral op de toename van verplichte
aanwezigheid bij vakken. Douma (CFS): ,,Ik betrap mezelf erop dat ik over
school spreek als ik het over mijn studie heb. Dat komt doordat er zoveel
verplichte werkgroepen zijn. Volgens mij zou je als student vaker je eigen
verantwoordelijkheid moeten kunnen nemen en zelf besluiten of je al dan
niet naar een vak gaat.’’ Smit (Veste) herkent dat. ,,Als raadslid wil ik
daarom de grote aanwezigheidsplicht aanpakken. Er is nu heel veel
groepswerk. PGO is een doel geworden.’’ Beeuwkes (CFS) vindt dat je door de
aanwezigheidsplicht moeilijk zelf een studieplan kunt maken, wat
verschoolsing in de hand werkt Douma vult hem aan: ,,Ook zou per vak
gekeken moeten worden naar het doel en het type onderwijs daarbij het best
past.’’
Käfer (PSF) maakt bekend met een initiatiefnota te komen. ,,In het
instellingsplan (het meerjarenplan van de universiteit, YdH) staat dat
dertig procent van het onderwijs uit PGO zou moeten bestaan. Bij allerlei
vakjes beginnen nu PGO-onderdelen als paddestoelen uit de grond te
schieten. Ten eerste klinkt het alsof het percentage uit de lucht is
gegrepen en ten tweede blijkt uit onze PGO-enquête dat dertig procent te
veel is. Maar als ik mijn collega’s zo hoor kunnen we onze krachten gaan
bundelen.’’
Er wordt hierop nauwelijks door de kandidaten voor VeSte en CSF gereageerd.
Inhoudelijk zitten ze op een lijn, maar het verschil tussen de partijen
lijkt vooral te zitten in de benadering. ,,Wij hebben een meer
initiatiefrijke houding’’, zegt Käfer. ,,Dat laten we ook zien met onze PGO-
enquête en onze werkgroep Onderwijskwaliteit. Wij willen als PSF de agenda
van de raad van bestuur mede bepalen en niet met een mond vol tanden bij
een vergadering van de raad zitten.’’ Beeuwkes reageert dat de CSF anders
te werk gaat: ,,Wij willen hard meedenken aan oplossingen. Er zal op een
gegeven moment toch een besluit genomen moeten worden.’’
Alle partijen maken zich ook zorgen dat door de fusie van Wageningen
Universiteit met de hbo-instellingen Van Hall en Larenstein de kwaliteit
van het onderwijs gaat dalen. Verder zien ze dat veel internationale
studenten de Engelse taal onvoldoende beheersen om goed te kunnen
meedraaien. Ze pleitten daarom al voor een strenge selectie op
taalvaardigheid in het Engels en andere basiskennis bij toelating tot de
masterfase. VeSte wil daarbij dat iedereen een cursus wetenschappelijk
Engels moet kunnen volgen.
Hoewel internationale studenten wel kunnen stemmen voor de raad, staan er
geen buitenlanders op de lijst. Douma: ,,De studentenraad richt zich op de
Nederlandse student. Internationale studenten kunnen terecht bij het
International Student Panel (ISP).’’ De PSF vindt volgens Käfer dat er geld
moet komen voor ondersteuning van het raadslidmaatschap van internationale
studenten. Smit ziet echter praktische bezwaren, zoals een taalprobleem.
,,Daarom willen we stimuleren dat internationale studenten meedoen in
opleidingscommissies.’’
Over hun werkwijze in het komende jaar zegt Beeuwkes dat de CSF in
vertrouwen met het college van bestuur willen werken. ,,Je moet
compromissen sluiten. Schoppen tegen het college bevordert niet de
kwaliteit van het onderwijs.’’ VeSte is het hiermee eens. De partij is
volgens Smit vooral pragmatisch. ,,Wij zijn niet voor idealen maar voor
academische vorming en de mogelijkheid je te kunnen ontplooien naast je
studie.’’ De PSF wil volgens Käfer de belangen van studenten tot het
uiterste verdedigen. ,,Het college van bestuur is voor de bedrijfsvoering,
wij zijn er voor de belangen van de studenten.’’ |
Y.d.H.Wie op 1 februari stond ingeschreven als student mag stemmen voor de nieuwe
studentenraad. De verkiezingen zijn dit jaar voor het eerste elektronisch.
Secretaris van de verkiezingscommissie van de studentenraad mr Sipke de
Jong: ,,Uit ervaringen bij andere universiteiten blijkt dat de opkomst met
elektronisch stemmen enkele procenten stijgt.’’ Vorig jaar stemde 35
procent van de Wageningse kiesgerechtigden.
Om te stemmen moet je met je wachtwoord inloggen op de site met de
kandidatenlijst. Hierop staan voor de PSF en de CSF ieder 25 kandidaten,
voor VeSte 35. Een zwak punt is dat mensen op de naam van iemand anders
kunnen inloggen. De Jong: ,,Dat kan alleen als je je wachtwoord aan iemand
anders hebt gegeven. Dat is ieders eigen verantwoordelijkheid, wordt daar
misbruik van gemaakt, dan kunnen wij daar niets aan doen.’’
De Jong vindt het spannend of het allemaal wel goed gaat. ,,We hebben het
systeem met een kleine groep getest, maar weten nog niet of het ook goed
gaat met ruim vierduizend stemmers.’’