Nieuws - 19 april 2007

Kan de uitstoot van Wageningen UR omlaag?

Wageningse klimaatwetenschappers waarschuwen Nederland voor de gevolgen van klimaatverandering. Voor het verbreden van rivieren, het aanpassen van de ecologische hoofdstructuur en aanpassing van de bebouwde omgeving moeten volgens hen vele miljarden gereserveerd worden. De hoogste prioriteit blijft volgens de wetenschappers echter reductie van de CO2-uitstoot. Maar doet Wageningen UR daar zelf wel genoeg aan?

159_opinie_0.jpg
Sietze Bottema, coördinator minor Duurzame energie, Van Hall Larenstein Leeuwarden
‘Of we genoeg doen wil ik even in het midden laten, maar ik weet wel dat er nog meer kan gebeuren. In Leeuwarden zijn we er wel mee bezig. Ik ben daar zelf bij betrokken.
Het eerste wat we zouden moeten doen is groene stroom inkopen, dat zou echt substantiële CO2-reductie opleveren. Verder zijn we hier aan het kijken naar mogelijkheden om energie te besparen. Er loopt nu een onderzoek naar wat de grote energieverbruikers zijn in het gebouw. Het ventilatiesysteem blijkt bijvoorbeeld een grootverbruiker te zijn, maar ook alle computers verbruiken samen veel stroom. Nu gaan ze hier al ’s avonds uit, dat gebeurt niet in elke organisatie, maar wellicht kan het nog zuiniger.
Er is een werkgroep die zich bezighoudt met duurzaam inkopen, en daar hoort wat mij betreft ook groene stroom bij. Maar nu we onder Wageningen UR vallen, gaat alle inkoop via Wageningen, dus we moeten het overleg hierover met Wageningen maar eens intensiveren.’

Kelly de Bruin, aio bij de leerstoelgroep Milieueconomie en natuurlijke hulpbronnen[img]
‘Er kan altijd meer. Het licht op de wc’s hier op de Leeuwenborch gaat al automatisch aan als je binnenkomt, en uit als je weggaat. Maar dat zou ook op kamers kunnen. Hier blijft ’s nachts ook wel eens licht branden. En computers zouden op de slaapstand kunnen gaan als ze even niet worden gebruikt.
De organisatie zou ook bomen kunnen laten planten ter compensatie van vliegreizen. Op mijn leerstoelgroep gaan mensen een paar keer per jaar met het vliegtuig. Ik betaal zelf al voor de aanplant van bomen als ik vlieg, maar eigenlijk zou dat vanuit de universiteit moeten gebeuren.
En medewerkers zouden best gestimuleerd mogen worden om met de fiets of openbaar vervoer te komen, al is parkeergeld heffen een beetje flauw. Ik kom bewust met de bus uit Arnhem.’

Erik van den Bovenkamp, adviseur kwaliteit, arbo en milieu bij de kenniseenheid Groene Ruimte[img]
‘Onze kenniseenheid is milieugecertificeerd, wat wil zeggen dat we goed omgaan met energie, afval en het milieu om ons heen. Dat moet voor onze uitstraling, maar er werken hier ook veel milieubewuste mensen. Als we niet aan papierbesparing zouden doen, zouden we die suggestie wel krijgen.
De iso-certificering vraagt vijf procent energiebesparing per jaar. Verder kiezen wij huurauto’s uit de top vijf van zuinigste auto’s, en hebben we dienstfietsen.
Maar verbeteringen zijn altijd mogelijk. Als je met het openbaar vervoer beter bij WUR-gebouwen kunt komen, laten misschien meer mensen de auto staan. Ik heb met Optare gespaard voor een fiets en fiets nu met mooi weer - gemiddeld twee keer per week - naar Wageningen. Op andere dagen kom ik wel met de auto. Met de bus vanuit Heelsum duurt het veel te lang.’

Clara Wilken, tweedejaars BSc Biologie[img]
‘Het zou goed zijn als Wageningen UR kijkt naar wat ze uitstoot omdat ze er veel onderzoek naar doet. Ook al is de organisatie maar klein op wereldschaal, het is in ieder geval een begin. Een beter milieu begint bij jezelf, toch. Je kunt in ieder geval kijken hoeveel je nu uitstoot en hoe je dat zou kunnen veranderen. Verder zou er overgestapt kunnen worden op groene stroom, of kies voor een energieleverancier als Green Choice die voor iedere kuub gas die je afneemt bos planten ter compensatie van de uitstoot van broeikasgas. En plaats zonnepanelen daar waar mogelijk. Zitten ze eigenlijk op het Forumgebouw?’

Lenny Putman, aio bij de leerstoelgroep Milieubeleid[img]
‘Wageningen zou echt veel meer kunnen doen. Niet dat er niets gebeurt, maar de organisatie zou veel meer ambitie moeten hebben op dit gebied. Soms gebeuren er heel goede dingen, zoals de koude- en warmteopslag in het Forumgebouw. Maar bij de renovatie van de Leeuwenborch is er weer nauwelijks rekening mee gehouden. Ik heb op mijn kamer gewoon enkel glas. Ik snap die logica niet.
Er zou structureel meer aandacht voor moeten zijn, maar bij de bijeenkomst van het nieuwe milieuplatform een paar weken geleden kreeg ik de indruk dat als het te veel geld kost, er geen rekening meer wordt gehouden met duurzaamheid. Dat is toch triest voor een universiteit die overal op de wereld met duurzaamheid bezig is. Er is geen universiteit in Nederland die zich meer op duurzaamheid zou kunnen beroepen en zich daarmee het meest zou kunnen onderscheiden als Wageningen Universiteit. Maar de raad van bestuur vindt dat geen doel op zich.’