Nieuws - 1 januari 1970

Kampeervereniging moet eenvoud en rust uitstralen

Kampeervereniging moet eenvoud en rust uitstralen

Kampeervereniging moet eenvoud en rust uitstralen

De Nederlandse Toeristen Kampeer Club (NTKC) moet haar natuurlijke en milieuvriendelijke imago beter benutten. Daartoe moet de kampeervereniging de volgende positieve kanten benadrukken: rust en ruimte, prachtige natuurlijke terreinen, eenvoud, en wild kamperen. Dit stellen ir Mathilde van der Kooij en dr Jaap Lengkeek van de Werkgroep Recreatie van de Landbouwuniversiteit in een onderzoek naar de toekomst van de NTKC

De NTKC richt zich al jaren op eenvoudig en wild kamperen op ruime, natuurlijke terreinen. De NTKC is de oudste tentvereniging van Nederland, zegt bestuurslid Eddie van der Wereld. Een verjonging van de vereniging en veranderingen in het recreatiepatroon van Nederlanders noopten de club tot het ontwikkelen van een toekomstvisie

Uit de interviews, enqu352tes en groepsbijeenkomsten van Van der Kooij en Lengkeek bleek dat de kampeervereniging een goed imago heeft, maar dat meer gewerkt moet worden aan de verspreiding hiervan. Van der Wereld: Het verenigingsblad moet informatiever, we moeten meer jongeren aan ons binden en we moeten meer naambekendheid krijgen. Op 1 april opent de NTKC een website (www.kampeerclub.nl). M.W

Sassen en Van Woensel, Natuurbeheer in de tropen