Nieuws - 9 september 2015

Kamp tevreden over topsectoren

tekst:
Albert Sikkema

Het onderzoeksgeld van DLO wordt op een transparante manier verdeeld door de topsectoren. Dat stelt minister Kamp van Economische Zaken in antwoord op Kamervragen over de onderzoekfinanciering. Aanleiding was het artikel ‘Ons kent ons in de topsector’ in Resource.

‘De onderzoeksmiddelen van DLO worden op een transparante manier verdeeld’, schrijft de minister in antwoord op Kamervragen van de SP. De topsectoren Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen doen een open oproep (call) aan bedrijven voor het indienen van onderzoeksvoorstellen en de criteria hoe die voorstellen worden beoordeeld, staan van tevoren vast, aldus de minister. De topsectoren stellen een onafhankelijke commissie in die de voorstellen beoordeeld op kwaliteit en maatschappelijke, economische en wetenschappelijke impact. De beste voorstellen worden gehonoreerd, schrijft de minister.

In het artikel in Resource beweren betrokkenen juist dat de toekenning van projecten uit de topsector ondoorzichtig is en dat goed ingevoerde marktleiders uit het bedrijfsleven de meeste projecten binnenhalen en het MKB slecht aan bod komt. De minister herkent zich niet in dat beeld, schrijft hij. Van de 400 bedrijven die participeren in onderzoeksprojecten van de topsector Agri&Food, behoren ruim 300 tot het MKB, aldus de minister. Hij ontkent bovendien dat zijn ministerie zich amper nog inhoudelijk bemoeit met de onderzoekkeuzes. ’De essentie van het topsectorenbeleid is dat bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen de onderzoeksagenda’s voor kennis en innovatie programmeren.’ De overheid neemt volwaardig deel aan de topsectoren en haar commissies, aldus Kamp.

De volledige brief van de minister staat hier, de Kamervragen kwamen van de SP naar aanleiding van dit artikel in Resource.