Nieuws - 15 oktober 2014

Kamerzoekende student tijdelijk van de straat

tekst:
Linda van der Nat

Nederlandse studenten met kamernood kunnen tijdelijk terecht in kamers voor buitenlandse studenten. Idealis stelt meer dan honderd kamers in de sterflats en aan de Haarweg beschikbaar.

Ieder jaar reserveert Wageningen Universiteit bij Idealis kamers voor buitenlandse studenten.Daarnaast heeft de universiteit zelf enkele studentencomplexen. Deze kamers gebruikt de uni om internationale studenten met een kamergarantie direct bij aankomst in Nederland onderdak te bieden.

Dit studiejaar zijn ongeveer evenveel buitenlandse studenten in Wageningen gearriveerd als vorig jaar. Relatief veel  buitenlandse ouderejaars zijn al binnen Wageningen verhuisd. Daarom zijn er nu meer kamers beschikbaar dan in voorgaande jaren.

In totaal staan er op dit moment nog zo’n 155 kamers leeg, 115 in het bezit van Idealis en 40 in het bezit van Wageningen UR. ‘Zonde’, aldus Sylvie Deenen, directeur van Idealis. ‘We weten dat er nog veel Nederlandse studenten op zoek zijn naar een kamer en we willen deze groep zo snel mogelijk helpen. In overleg met Wageningen UR hebben we daarom besloten om de ingeschreven woningzoekenden de mogelijkheid te bieden deze kamers te huren.’

De kamers zijn gemeubileerd en gestoffeerd en ze zijn te huur tot uiterlijk 1 augustus 2015. Daarna verwacht de universiteit weer een groot aantal nieuwe buitenlandse studenten. Deenen: ‘Woningzoekenden die van dit aanbod gebruik maken blijven ingeschreven en behouden hun inschrijftijd. Op basis daarvan kunnen zij in de loop van dit studiejaar desgewenst doorverhuizen naar een andere kamer bij Idealis.’

De kamers zijn beschikbaar in de sterflats Bornsesteeg, Asserpark, Hoevestein en Dijkgraaf, en op de Haarweg.