Nieuws - 12 september 2014

Kamervragen over financiering universiteit

tekst:
Albert Sikkema

PvdA en SP informeren bij het ministerie van EZ waarom de Rijksbijdrage van Wageningen Universiteit niet meer mag stijgen dan 2 procent per jaar. Dit naar aanleiding van de noodkreet van bestuurder Tijs Breukink in Resource.

De SP stelt Kamervragen over de kwestie. ‘Ik wil weten of minister Kamp bereid is de regeling te heroverwegen’, stelt SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen.

De SP wil weten of Wageningen door deze regeling in een nadeliger positie is dan de andere universiteiten, en of minister Henk Kamp van Economische Zaken bereid is de regeling te heroverwegen. Breukink voerde in Resource aan dat de universiteit de komende jaren 100 miljoen euro misloopt door de 2 procent-regeling. ‘Misschien moet die regel maar weg, want nu wordt de universiteit afgerekend op haar succes’, zegt Gesthuizen. ‘Je zou denken dat ministerie en universiteit hier in een goed gesprek uit moeten kunnen komen.’

Kamerlid Sjoera Dikkers van de PvdA gaat informeren bij het ministerie waarom deze regeling met de universiteit is afgesproken. ‘Ik ben wel benieuwd’. Ook zij wil vooral weten of de universiteit in Wageningen anders wordt behandeld dan de andere universiteiten die onder het onderwijsministerie vallen.

Andere Kamerfracties, waaronder regeringspartij VVD, kunnen pas op Prinsjesdag op de berichtgeving reageren. Dan wordt de Rijksbegroting voor 2015 officieel gepresenteerd.