Nieuws - 28 juli 2015

Kamervragen na artikel over topsectoren

tekst:
Koen Guiking

Een artikel in Resource over het topsectorenbeleid was aanleiding voor twee SP-leden om Kamervragen te stellen over 'het bericht dat toekenning van DLO-gelden via de topsectoren een hoog ons-kent-ons-gehalte heeft.'

De SP-Kamerleden Eric Smaling en Sharon Gesthuizen verwijzen in hun vragen aan de minster van Economische Zaken naar het artikel in Resource Ons kent ons in de topsector. Dit achtergrondverhaal, onderdeel van het dossier Wageningen UR en bedrijfsleven, licht toe hoe onderzoeksvoorstellen binnen de topsectoren tot stand komen en hoe de beoordeling van de ingediende voorstellen verloopt.

De SP-Kamerleden stuurden op 23 juli vragen in over onder meer de constatering dat het meeste onderzoeksgeld wordt binnengehaald door consortia van grote bedrijven en wetenschappers die een redelijk goed zicht hebben op de vrij complexe beoordelingscriteria die de topsectoren hanteren.