Nieuws - 1 januari 1970

Kamertekort Wageningen valt mee

Kamertekort Wageningen valt mee

Kamertekort Wageningen valt mee


Meer eerstejaars studenten dan verwacht kunnen per september een kamer van
de studentenhuisvester SSHW betrekken. Doordat het aantal inschrijvingen
voor een kamer ten opzichte van vorig jaar is afgenomen en doordat de sloop
van het complex aan de Nobelweg voorlopig is uitgesteld lijkt de dreigende
kamernood mee te vallen.

Momenteel staan nog 420 kamerzoekenden ingeschreven bij de
studentenhuisvester. Voor 1 april 2004 moet iedereen een kamer hebben en
directeur Pierre Duyx denkt dat de wachttijd waarschijnlijk zelfs korter
zal uitpakken.
Voor aanvang van het nieuwe studiejaar hebben honderd studenten minder dan
vorig jaar zich ingeschreven voor een SSHW-kamer. Volgens Duyx ligt dit met
name aan de lagere instroom bij hogeschool Diedenoort en de vakschool
Wageningen. Daarnaast heeft de studentenhuisvester de normen voor
inschrijving aangescherpt. Zo kunnen kamerzoekenden die elders in de regio
studeren niet meer bij de SSHW terecht.
Studentenvakbond WSO protesteerde voor de zomer nog tegen het gebrek aan
inzet van SSHW en universiteit, maar erkent nu dat de kamernood niet groter
lijkt te zijn dan augustus en september 2002. Toen zochten 20 eerstejaars
noodgedwongen hun toevlucht tot een camping.
Desondanks werkt de vakbond mee aan een nationale protestdag tegen de
kamernood. De dag na de opening van het academisch jaar, 2 september, is
door de Jonge Socialisten van de PvdA uitgeroepen tot nationale kamerdag.
Een protestzanger trekt die dag van universiteitsstad naar
universiteitsstad en eindigt aan het eind van de middag in Wageningen. ’s
Avonds vindt een debat plaats tussen afgevaardigden van de studenten,
gemeente, universiteit, SSHW en brandweer, om het zoeken naar creatieve
oplossingen voor het kamertekort te stimuleren.
Duyx vindt de actie overdreven. ,,De kamersituatie is hier wezenlijk anders
dan in de grote steden, waar ze daadwerkelijk een probleem hebben'', zegt
hij. ,,De paniekreacties voor de zomer waren een beetje overdone, wat mij
betreft. Wij kunnen nou eenmaal niet bouwen alleen maar om de piek in
augustus en september op te vangen.’’
Toch is de huisvestingsorganisatie druk in de weer met het realiseren van
extra studentenkamers. Voor 1 januari 2004 moeten 150 prefabeenheden
geplaatst zijn op Kortenoord en ook liggen verscheidene nieuwbouwplannen
klaar voor de komende jaren. De SSHW verwacht in 2007 1.000 extra kamers
beschikbaar te hebben. Met name het groeiend aantal internationale
studenten maakt deze nieuwbouw noodzakelijk.| L.M.