Nieuws - 27 september 2001

Kamernood voor buitenlandse studenten

Kamernood voor buitenlandse studenten

De universiteit is koortsachtig op zoek naar woonruimte voor buitenlandse studenten en gastmedewerkers. De 720 kamers die studentenhuisvester SSHW beschikbaar had voor buitenlandse studenten zitten vol. Daardoor dreigt een tekort van zo'n 55 kamers.

Oorzaak van de kamernood is de onverwacht grote toestroom van studenten voor de internationale MSc- en Erasmusprogramma's. De universiteit verwacht dit jaar voor het eerst meer dan driehonderd eerstejaars MSc-studenten. Per 1 oktober verwacht ir. Joop Begemann van de afdeling Onderwijs en studentenaangelegenheden een tekort van veertig kamers en als er geen nieuwe woonruimte gevonden wordt, loopt het tekort op tot 55 halverwege die maand.

De universiteit en de SSHW spreken ieder jaar af hoeveel kamers er gereserveerd worden voor buitenlandse studenten. De internationale kamers worden speciaal gemeubileerd. Er zijn dit jaar 720 kamers beschikbaar tegen 650 vorig jaar, maar alle kamers zijn nu al besproken.

De universiteit heeft haar medewerkers daarom in een brief gevraagd of zij voor noodhuisvesting kunnen zorgen. Verder gaat de universiteit kijken of er leegstaande gebouwen zijn waar studenten tijdelijk gehuisvest kunnen worden. Ook de gemeente is gevraagd te zoeken naar noodhuisvesting. Aan leerstoelgroepen is gevraagd of zij hun studenten en gastmedewerkers willen vragen een paar maanden later te komen. Het kamertekort zal nog wel even duren, Joop Begemann verwacht dat rond januari het aantal buitenlandse studenten op zijn hoogtepunt zal zijn.

De SSHW heeft 25 september overlegd met de raad van bestuur van Wageningen UR over oplossingen voor de langere termijn. De SSHW zal de komende maanden onderzoeken hoe zij de groeiende stroom internationale studenten zal huisvesten. Het vertrek van hogeschool Diedenoort zou volgens adjunct-directeur Jan Harkema de druk van de ketel kunnen halen. Het tijdelijk gebruiken van 'Nederlandse' kamers voor de opvang van de internationale studenten is volgens Harkema geen optie. "Dat kunnen we niet maken richting de Nederlandse studenten. Bovendien hebben we afspraken met de huidige bewoners over het aantal buitenlanders." | K.V.