Nieuws - 25 augustus 2010

Kamernood gaat toenemen

De vraag naar kamers in Wageningen blijft stijgen, terwijl het kameraanbod van de corporaties niet is gegroeid. Idealis gaat volgend jaar bouwen, maar loopt achter de feiten aan.

18-cover-GA-1178.jpg
Vijf jaar geleden, na jarenlang dalende studentenaantallen, telde Wageningen nog 4.400 studenten. Studentenhuisvester Idealis kampte met leegstand op de studentenflats, oplopend tot zo'n zevenhonderd kamers, en liet daarom de studentenflat aan de Rijnsteeg slopen. De flat was amper neergehaald of de studenteninstroom ging weer stijgen. Vorig jaar was het aantal studenten gegroeid naar 5.735. Dat waren er 350 meer dan de universiteit en Idealis twee jaar geleden voor mogelijk hielden in hun meest optimistische scenario. Die prognose van de universiteit uit begin 2009, die uitging van een groei van 10 procent per jaar, vormt de basis van de huidige strategienota van Idealis.
De studentenhuisvester rekent daarin op een verdere groei met zo'n vier- a vijfhonderd studenten per jaar. Komend studiejaar verwacht Idealis 5.850 studenten in Wageningen, in het studiejaar 2012-2013 is dat aantal gegroeid naar 6.750. Deze prognose leert Idealis dat er de komende jaren duizend extra studentenkamers nodig zijn voor de universiteit. Door de komst van Stoas Hogeschool zijn er nog eens honderd kamers extra nodig.
Bouwen
Daarom wil Idealis de komende jaren in nieuwbouw investeren. Volgend jaar gaat de huisvester 330 kamers bouwen aan de Rijnsteeg, op de plek waar vroeger de studentensterflat stond. Die zijn in 2012 gereed. En in 2013 en 2014 wil ze nog eens 650 kamers bouwen, waarvan 250 de tijdelijke huisvesting van de universiteit aan de Haarweg vervangen. Al met al een groei van ruim zevenhonderd kamers. Afgezet tegen de groeiende kamervraag van 1.100, voorziet Idealis een tekort van zo'n vierhonderd kamers over enkele jaren.
Deze inschatting is te optimistisch, omdat de universiteit sneller groeit dan verwacht. Aanstaand studiejaar zijn er al 6.200 studenten en dat aantal groeit - volgens de prognoses van vorig jaar - de komende jaren door naar meer dan 7000 studenten in 2014,  zegt woordvoerder Simon Vink van Wageningen UR. 'Dit studiejaar verwelkomen we 1.700 bachelor en masters studenten. Daar komen nog nieuwe  promovendi en Europese exchange-studenten bij. Zonder verdere groei in de komende jaren zitten we over vier jaar al op minimaal 7.200 bachelor en masters studenten. Met de huidige groei kunnen dat er wel eens meer dan achtduizend worden.'
Als die voorspelling uitkomt, loopt het kamertekort op tot zeker duizend kamers.
Wageningen Universiteit groeit harder en sneller dan de optimisten enkele jaren geleden hadden voorzien. En Idealis heeft de afgelopen jaren nauwelijks in nieuwe huisvestingscomplexen geïnvesteerd. 'Verdere uitbreiding was de afgelopen jaren absoluut niet nodig', aldus Idealis-directeur Hans van Medenbach. 'Ook dit studiejaar is er geen structureel kamertekort.'
Op dit moment staan er zo'n vijfhonderd studenten op de wachtlijst van Idealis, vergelijkbaar met vorig jaar. Afgelopen studiejaar had Idealis alle studenten in mei een kamer aangeboden. Tot die tijd reisden die op en neer vanuit het ouderlijk huis, hadden ze een kamer gevonden op de particuliere kamermarkt of hadden tijdelijk een kamer in onderhuur. De particuliere kamermarkt heeft de afgelopen jaren al honderden extra studenten opgenomen. Maar of daar nog groei zit, weet niemand. De gemeente vraagt op dit moment cijfers op van universiteit en verhuurders voor een woningmarktonderzoek. Het vermoeden bestaat dat op de particuliere kamermarkt de rek eruit is.
Kamergarantie
Voor internationale studenten reserveert de universiteit op jaarbasis 1.200 kamers bij Idealis. Studenten uit het buitenland krijgen namelijk een kamergarantie. Het is echter moeilijk te voorspellen hoeveel er komen. Dit studiejaar  zijn er in de instroompiek tijdelijk meer dan 400 extra kamers nodig voor deze groep, zegt Vink. Vorig jaar realiseerde de universiteit zelf 250 extra kamers aan de Haarweg. Dit jaar worden 350 internationale studenten tijdelijk opgevangen in Hof van Wageningen tot er kamers voor hen vrijkomen.
Dat er in september een kamertekort is voor nieuwe studenten, valt volgens Idealis niet te voorkomen. Nieuwe studenten komen allemaal tegelijk aan in september, terwijl hun voorgangers gedurende het jaar afstuderen. 'Als je alle studenten direct huisvest, ontstaat er in de loop van het studiejaar leegstand van honderden kamers. De snelwegen in Nederland worden ook niet op de maximale capaciteit gebouwd, in het spitsuur is er nu eenmaal file', zegt directeur Hans van Medenbach van Idealis. In zijn ogen heeft Wageningen dus geen probleem. 'Van alle studentenhuisvesters in Nederland voorziet Idealis de studenten het snelst van een kamer, op Twente na.'