Nieuws - 17 augustus 2016

Kamernood even terug

tekst:
Albert Sikkema

De komst van 130 extra buitenlandse studenten leidt tot tijdelijke kamernood in Wageningen. Studentenhuisvester Idealis heeft extra kamers van DUWO en hotelkamers geregeld in Hof van Wageningen voor de piekopvang van buitenlandse studenten.

De extra toeloop van buitenlandse masterstudenten bij de universiteit leidt tot extra maatregelen bij studentenhuisvester Idealis. Er komen deze week 130 studenten meer uit landen buiten de EU naar Wageningen dan de universiteit had voorzien en eerder had doorgegeven aan Idealis. En omdat de universiteit een kamergarantie afgeeft aan buitenlandse studenten en Idealis de inschrijving en toewijzing dit jaar heeft overgenomen van de universiteit, moet Idealis nu alle zeilen bijzetten om de studenten onder dak te krijgen.

Bedden
De afgelopen weken zette Idealis 64 kamers in van collega-huisvester DUWO op de campus om voldoende kamers te hebben voor buitenlandse studenten. ‘Feitelijk huren de studenten rechtstreeks van DUWO, maar ze tellen mee met onze opgave dat wij een kamer hebben geregeld voor deze studenten ‘, vertelt woordvoerder Hellen Albers van Idealis.

Vorige week had Idealis ruim honderd buitenlandse studenten in beeld die actief reageerden op het kameraanbod. Zo’n zestig van deze studenten krijgen in de komende weken een kamer aangeboden van Idealis, zegt Albers. Omdat dat niet voldoende is, heeft Idealis 63 bedden geregeld in hotel Hof van Wageningen en PTC+ in Ede. Deze hotelkamers dienen als eerste opvang voor de buitenlandse studenten, die later dit studiejaar doorstromen naar een studentenkamer van Idealis.

Paniek
Buitenlandse studenten waren de afgelopen weken in paniek omdat ze wel op het kameraanbod van Idealis reageerden maar geen kamer kregen toegewezen. Albers: ‘We hebben steeds gecommuniceerd dat er meer kamers zouden vrijkomen in de komende weken, maar de studenten zien natuurlijk alleen ons aanbod op de website en dat ze nog niet aan de beurt zijn.’ Idealis wil volgend jaar piekopvang organiseren voor de buitenlandse studenten om de problemen voor te zijn. Albers: ‘Het is een moeilijk te managen proces, omdat we pas in een heel laat stadium weten hoeveel buitenlandse studenten er werkelijk komen.’

De begeleiding van de studenten is alvast verbeterd. In navolging van de universiteit zorgt Idealis ervoor dat de buitenlandse studenten door ouderejaars studenten in een busje naar hun nieuwe kamer worden gebracht en van informatie worden voorzien over de huisvesting.

Kamernood
‘Idealis doet erg zijn best om het goed te regelen voor de studenten’, zegt Ingrid Hijman, hoofd van het Student Services Centre van de universiteit. ‘Het toewijzingssysteem van kamers loopt te traag; dat kan beter. Maar er komen gewoon meer studenten dan we bij de universiteit hadden ingeschat. En we weten nog steeds niet hoeveel buitenlandse studenten er precies komen studeren. De buitenlandse studenten uit EU-landen kunnen zich nog tot 31 augustus inschrijven.’ De kamernood leek voorbij, maar Hijman gaat nu twijfelen of dat wel echt zo is.