Organisatie - 15 december 2011

Kamernood buitenlandse studenten voorbij

Universiteit koopt ­verzorgingstehuis.
Kazerne ook opengesteld voor Nederlandse studenten.Er lijkt een einde gekomen aan de moeizame opvang van buitenlandse studenten in Wageningen. Begin december werd bekend dat de universiteit het voormalige zorgcentrum Beringhem in Bennekom heeft aangekocht. Dat telt zo'n honderd kamers en 34 aanleunwoningen die geschikt kunnen worden gemaakt voor de opvang van studenten en promovendi.
Samen met de kamers die al eerder werden gerealiseerd in Wageningen en op het kazerneterrein in Ede, zo'n 800 in totaal, is daarmee de druk van de ketel. Er zijn nu zelfs zoveel kamers beschikbaar dat er ruimte beschikbaar komt voor Nederlandse studenten, aldus woordvoerder Simon Vink. 'We hebben nu voldoende kamers voor de piekopvang van de buitenlandse studenten in september', zegt Vink. 'Daardoor kan er tijdelijke leegstand ontstaan in de loop van het studiejaar.' In augustus, als er weer een nieuwe lichting buitenlandse studenten op de stoep staat, moeten de Nederlandse studenten er weer uit. Het complex Beringhem zou aanvankelijk worden gekocht door projectontwikkelaar Ballast Nedam. Deze heeft de aankoop uitgesteld, waardoor de tijdelijke studentenhuisvesting kan worden gerealiseerd. Over 5 jaar wordt het complex doorverkocht door Wageningen University aan Ballast Nedam. In februari wordt begonnen met de aanpassing van het gebouw.