Nieuws - 1 januari 1970

Kamerlid wil leerstoel jacht

Tweede-Kamerlid Annie Schreijer (CDA) vindt dat er in Wageningen een leerstoel Jacht en flora- en faunawet moet komen. Hoogleraar Resource ecology prof. Herbert Prins ziet zo’n leeropdracht niet zitten, maar ziet wel kansen voor een leerstoel Faunabeheer.

‘Jacht is een interessant menselijk gebruik, een privé-activiteit waarbij allerlei gevoelens een rol spelen. Dat is geen leerstoel waard en ook op een wet kun je geen leerstoel baseren. Voor florabeheer zijn er zijn al genoeg hoogleraren in Nederland, maar voor faunabeheer zie ik wel toekomst. Als zo’n leerstoel er komt, dan liever bij ons dan bij een andere universiteit.’ Hiermee reageert Prins op de suggestie van Kamerlid Schreijer, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Schreijer deed haar suggestie een Wageningse leerstoel Jacht en flora- en faunawet in te stellen deze week in het Agrarisch Dagblad. In een telefonische toelichting zegt zij zich vooral te storen aan de negatieve aandacht die jacht krijgt. ‘Het niveau van de discussie moet wat mij betreft omhoog. Er worden nu zoveel dingen geroepen, maar wat is waar en wat is niet waar. Juist op de combinatie van jacht en flora- en faunawet is er volgens mij sprake van een kennisleemte’, aldus Schreijer. Zij denkt dat een leerstoel kan helpen de vraagstukken rond natuurgebieden en wildschade op een hoger plan te trekken en ziet hierbij ook een rol voor Nederlandse jagers. ‘Ik ken de jagerswereld goed en mijn indruk is dat zij hier wel iets voor over hebben. Jagers staan niet bekend als onbemiddeld.’

Ook Prins erkent het bestaan van kennisleemtes. ‘Ik denk niet dat het huidige wildbeheer in Nederland gebruikmaakt van wetenschappelijke inzichten.’ Het instellen van een bijzondere leerstoel alleen zet volgens hem weinig zoden aan de dijk. ‘Als je het goed wil doen dan moet je ook zorgen dat er onderzoek gedaan wordt en er dus geld komt om aio’s aan te stellen, want die doen in Nederland het onderzoek. Met honderdduizend euro per jaar ben je er niet.’

De directeur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging was niet bereikbaar voor commentaar. / GvM