Nieuws - 19 september 2017

Kamerlid Smaling terug in Wageningen

Eric Smaling, tot voor kort Tweede Kamerlid voor de SP, gaat weer voor de WUR werken. Hij gaat voor Wageningen Environmental Research onderzoeksprojecten ondersteunen op het gebied van voedselzekerheid en bodemvruchtbaarheid.

©Eric Smaling

Smaling stond bij de Tweede Kamerverkiezingen dit voorjaar op plaats 15 op de lijst van de SP. Toen de Socialistische Partij maar 14 zetels haalde, moest Smaling nadenken over ander werk. ‘Alterra vroeg me deze zomer voor een klus, om een missie in Ethiopië te begeleiden, en toen kreeg ik de smaak weer te pakken.’ Hij was tot 2002 onderzoeker en bodemhoogleraar in Wageningen.

Manusje-van-alles
Smaling gaat per 1 oktober drie dagen in de week voor Wageningen Environmental Research werken. ‘Het instituut heeft voedselzekerheidsprojecten in onder meer Ethiopië, Oeganda en Myanmar’, licht hij toe. ‘Daarbij is de bodemvruchtbaarheid het centrale punt. Ik word een soort manusje-van-alles, ik kijk naar de kennisuitwisseling tussen de projecten, ik ga het onderzoek verbinden met het farming systems onderzoek van andere Wageningse kenniseenheden en ik probeer nieuwe projecten binnen te halen.’

Farming systems
Smaling werkte, voordat hij de politiek in ging, jarenlang voor het Staring-centrum, een voorloper van de Wageningen Environmental Research. Hij werd daarna hoogleraar Bodeminventarisatie en landevaluatie en coördinator van het Noord-Zuid-programma van de universiteit. In die periode werkte hij aan farming systems onderzoek dat de plantaardige, dierlijke, milieu en sociaaleconomische kennis in Wageningen integreerde. ‘Die onderzoekslijn moeten we vasthouden’, stelt hij. ‘Veel Afrikaanse landen verhogen de productie momenteel door de import van kunstmest. Daar moet je bij zijn, met goede adviezen.’