Nieuws - 1 januari 1970

Kamerleden positief over fusie WU en DLO

Kamerleden positief over fusie WU en DLO

Kamerleden positief over fusie WU en DLO


Kamerleden van de commissies landbouw en onderwijs bezochten Wageningen op
vrijdag 28 maart. Ze maakten, voor velen opnieuw, kennis met Wageningen UR.
Kamerlid Theo Meijer voorziet een mooie toekomst voor Wageningen UR.

,,Aanvankelijk hadden we twijfel of de synergie wel zou werken, maar
uiteindelijk is de fusie tussen Wageningen Universiteit en DLO heel
positief gebleken.’’ Dat concludeerde Theo Meijer (CDA) tijdens de borrel
ter afsluiting van een werkbezoek van Kamerleden aan Wageningen UR. De
voorzitter van de Vaste Kamercommissie LNV illustreerde de stelling met een
voorbeeld dat hij zojuist had opgedaan bij ATO, waar zeecontainers werden
geshowd waarin voedsel langer bewaard kan worden. Meijer: ,,Bij andere
universiteiten zou het blijven bij onderzoek in het lab. Hier wordt het
meteen opgeschaald naar praktijkniveau.’’ Meijer voorziet een mooie
toekomst ‘met meer onderzoeksopdrachten’ voor Wageningen UR. ,,Maar blijf
wel bij je leest’’, zei Meijer. Wageningen is sterk in op landbouw
toegepaste levenswetenschappen, en moet niet proberen te concurreren met
bijvoorbeeld biotechnologie voor geneesmiddelen, was de strekking van zijn
boodschap. ,,De toetreding van landen tot de EU vraagt om veel kennis die
Wageningen UR kan bieden.’’ Ook andere Kamerleden waren te spreken over het
werkbezoek.
Bestuursvoorzitter van Wageningen UR prof. Aalt Dijkhuizen vond het bezoek
van de Kamerleden ‘leuk en belangrijk’. Dijkhuizen zei dat bezoeken als
deze helpen om de lijnen tussen Wageningen UR en Kamerleden korter te
maken. Ook Meijer beaamde: ,,We weten u te vinden.’’ Dijkhuizen later:
,,Mijn conclusie van vandaag is dat Wageningen UR een netwerk is geworden.
We hebben een coördinerende rol in een groot netwerk van
kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Het oude idee dat Wageningen
een kaasstolp over zich heen heeft klopt niet meer.’’ De werkgroep van
prof. Leo den Hartog, ingesteld door de raad van bestuur om kennis te
leveren voor beleid na de vogelpest, noemde Dijkhuizen als een voorbeeld
van een meer bij het maatschappelijk debat betrokken Wageningen UR. ,,We
moeten ons goed informeren over wat speelt in de politiek, zodat we
daardoor niet verrast worden, maar er op kunnen reageren. Ik wil in de
toekomst niet meer de vraag horen waar Wageningen was.’’ Na de MKZ-crisis
was een veelgehoorde klacht dat Wageningen UR te weinig van zich had doen
horen. |
J.T.