Nieuws - 24 januari 2002

Kamer springt in diepe met genomicsprogramma

Kamer springt in diepe met genomicsprogramma

Een Kamermeerderheid steunt op hoofdlijnen het biotechnologiebeleid van het kabinet, inclusief het genomicsprogramma. Dit ondanks bezorgdheid over elkaar tegenwerkende ministeries en personeelstekort.

De vraag lag voor hand, maar ook onderwijsminister Hermans denkt er nu hardop over na. Als een klein land 260 miljoen euro gaat investeren in het onderzoek naar het genoom, waar haalt het dan de mensen vandaan om het onderzoek uit te voeren? Vooral de PvdA bleek daar 21 januari in het Kamerdebat over biotechnologie benieuwd naar.

"Er is een groot tekort aan biomoleculaire informatici", erkende Hermans. Optimistischer is hij over het vakgebied life sciences. De forse investeringen zullen een 'aanzuigende werking' op onderzoekers hebben. De bewindsman speculeerde zelfs over de inzet van Kennisnet om scholieren voor dit vak te interesseren.

VVD'er Thijs Udo was benieuwd of de vijf betrokken ministeries inmiddels op ??n lijn zitten. Jarenlang pompte Economische Zaken miljoenen in de jonge sector. Maar sinds 1998 houdt Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) elke nieuwe vergunning voor veldproeven met gemanipuleerde gewassen tegen. Biotechbedrijven als Syngenta en Advanta Seeds hebben al de wijk genomen naar het buitenland, betoogde Udo.

Minister Jorritsma van Economische Zaken deed er het zwijgen toe. Collega Pronk (VROM) manoeuvreerde zich er handig uit. Zijn weigering om vergunningen toe te kennen was nu juist een mooi voorbeeld van de zorgvuldigheid die de Kamer in deze materie wenst. De afstand tussen de proefbedrijven en het ecosysteem was volgens Pronk te klein geweest. En dat was een extra reden voor voorzichtigheid. Want kruisbestuiving met andere gewassen valt dan niet uit te sluiten, zoals ook landbouwminister Brinkhorst even later aanstipte.

Zie je wel, dacht een gelegenheidscoalitie van ChristenUnie, SGP, SP en GroenLinks. De linkse partijen toonden zich verder bezorgd over de positie van het fundamentele onderzoek onder Paars. Want het lijkt volgens hen of er binnen de genomicsprogramma's alleen maar plaats is voor economisch rendabel onderzoek. Het CDA vroeg zich af wat dit betekent voor de openbaarheid van resultaten. Bedrijven hebben er immers geen enkel belang bij dat kostbare kennis op straat komt te liggen.

Bezwaren zijn er genoeg. Maar voor een kamermeerderheid van in ieder geval VVD, D66 en CDA legt de wens om in dit vakgebied internationaal mee te tellen meer gewicht in de schaal. Om met Cl?mence Ross-van Dorp (CDA) te spreken: "Wij zijn allen mutanten." | HOP, Peter Hanff