Nieuws - 7 februari 2002

Kamer: meer ecologische kennis nodig voor biotechbeleid

Kamer: meer ecologische kennis nodig voor biotechbeleid

Er is meer kennis nodig over eco- en bodemsystemen om te kunnen beoordelen of biotechnologische toepassingen wel verantwoord zijn. Tot die slotsom kwam een eensgezinde Tweede Kamer bij het biotechnologiedebat.

Alle fracties steunden een motie van Jaap-Jelle Feenstra (PvdA), die tot voorzichtigheid maande. De Kamer wil in de onderzoeksprogramma's een groter accent op fundamentele kennis over ecologische processen en het bodemsysteem. Zo ontstaat meer zekerheid over de gevolgen van genetische veranderingen.

Ook de voortvarendheid van het kabinet bij de stimulering van toepassingsgericht onderzoek leidde in de Kamerbankjes tot gefrons, vooral bij klein rechts. Een SGP-motie voor instandhouding van het onafhankelijk onderzoek geniet de steun van de voltallige Kamer.

Volgens de alweer unaniem aangenomen motie-Terpstra (VVD) wordt van de 190 miljoen euro voor het onderzoek naar het genoom alvast 900.000 euro afgeroomd. Dat geld is bestemd om alternatieven te bedenken voor dierproeven. Tot verdriet van partijgenoot Loek Hermans, verklaard tegenstander van het oormerken van gelden.

Thijs Udo (VVD) hamerde vooral op duidelijkheid bij de beoordeling van veldproeven met genetisch gemanipuleerde gewassen en kreeg daarmee een Kamermeerderheid achter zich. De Kamer vindt het te gek voor woorden dat minister Jorritsma van Economische Zaken veldproeven met genetisch gemodificeerde gewassen subsidieert, die uit veiligheidsoverwegingen worden afgekapt door collega Pronk van milieu. | HOP