Nieuws - 3 april 2015

Kamer houdt hoorzitting over rendementsdenken

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau

De Tweede Kamer organiseert een rondetafelgesprek over economisering en rendementsdenken in het hoger onderwijs. Ook de demonstranten in het Maagdenhuis worden daarvoor uitgenodigd.

De hoorzitting met belanghebbenden en experts moet over meer gaan dan alleen het oproer in het Amsterdamse Maagdenhuis, vinden de meeste Kamerleden. GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver deed het voorstel voor een gesprek over ‘economisering’ en ‘rendementsdenken’, en hij kreeg al snel brede steun. De SP had weliswaar gevraagd om een hoorzitting die alleen over het Maagdenhuis zou gaan, maar is ook blij met een breder gesprek.

VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg waarschuwde nog voor een haastklus – ‘we moeten dit niet onzorgvuldig gaan organiseren omdat er krakers in een pand zitten die anders niet weg willen gaan’ – maar de Kamer wil de hoorzitting snel op de agenda zetten. Over twee weken moet duidelijk zijn wie er worden uitgenodigd. Na de hoorzitting volgt een debat met de minister.

Het Amsterdamse Maagdenhuis, bestuursgebouw van de Universiteit van Amsterdam, wordt sinds eind februari bezet gehouden door studenten en docenten. Ze lopen te hoop tegen het ‘rendementsdenken’ in het hoger onderwijs en de starre houding van het eigen bestuur.

Dit heeft sinds het begin van de bezetting een aantal toezeggingen gedaan, die niet voldoende bleken. Gisteren maakten de bestuurders en de actievoerders bekend dat er twee commissies komen om het vertrouwen te herstellen. Eén commissie gaat de financiële situatie van de universiteit onderzoeken, de ander onderzoekt en adviseert over mogelijkheden voor decentralisering en democratisering. Of dat genoeg zal zijn om de bezetting op te geven moet nog blijken: vanmiddag vindt er in het Maagdenhuis weer een general assembly plaats.

De groep waarmee het college van bestuur onderhandelt bestaat inmiddels uit meerdere partijen: studenten geesteswetenschappen hebben zich verenigd in ‘Humanities Rally’, medewerkers in ‘Rethink UvA’ en de bezetters opereren onder de naam ‘De Nieuwe Universiteit’. Ook de vakbonden, de centrale ondernemingsraad en de centrale studentenraad hebben eisen op tafel gelegd.