Nieuws - 14 januari 2016

Kamer: geef opheldering over selectie masteropleidingen

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau

De Tweede Kamer wil weten wat onderwijsminister Bussemaker vindt van selectie voor masteropleidingen. De Kamer eist een brief over het onderwerp, maar een debat komt er voorlopig niet.

Beeld: Nicholas Raymond

Als de minister niet ingrijpt gaan studenten van universiteitsraden nieuwe plannen voor selectie blokkeren, schreven ze gisteren. Te veel masteropleidingen kiezen volgens de studenten voor selectie en het is niet de bedoeling dat bachelors straks helemaal nergens meer terecht kunnen.

De studenten vinden gehoor bij Kamerleden. 'Een bachelordiploma moet je gewoon toegang kunnen verschaffen tot een masteropleiding', laat Kamerlid Rik Grashoff van GroenLinks weten. 'Met extra eisen krijgen veel studenten geen kans meer op een masteropleiding. De minister moet snel in gesprek met onderwijsinstellingen om selectie aan de poort tot een minimum te beperken.'

Ook Mohammed Mohandis van de PvdA vindt dat minister Bussemaker 'deze drang naar meer selectie' moet aanpakken. 'Selectie voor de master mag niet alleen op basis van een kaal cijfer', benadrukt hij. 'Dat moet breder. Er moet een garantie zijn dat elke gemotiveerde student na een bachelor een master kan doen.'

De minister moet in een brief aan de Kamer reageren op de zorgen van studenten, werd gisteren besloten. In die brief moet ze ook meteen een reactie geven op een onderzoek van de onderwijsinspectie waaruit blijkt dat opleidingen met een numerus fixus minder mannen en allochtonen trekken. Dat onderzoek is een maand geleden gepubliceerd.

In 2014 is de zogeheten ‘doorstroommaster’ afgeschaft. Masteropleidingen mogen nu alle studenten selecteren, ook die van hun eigen bacheloropleiding komen.