Student - 29 november 2012

Kamer-armageddon in aankomst

Nieuwe woz-regel pakt desastreus uit voor Idealis.
‘Wageningen oneveredig zwaar getroffen.'

4-strook-sterflat.jpg
Als het regeerakkoord doorgaat, betekent dat het einde van studentenhuisvesting zoals we die nu kennen. Dat zegt Jan Harkema van Idealis in een reactie op het regeerakkoord. Daarin staat de inmiddels beruchte woz-regel die de hoogte van de huur koppelt aan woz-waarde van het pand. De huur van studentenkamers zal daardoor zo sterk dalen dat veel studentenhuisvesters het niet overleven, meldde Kences. Ook waarschuwde de koepel van corporaties dat hiermee een streep gaat door de nieuwbouwplannen voor studentenkamers. Die voorspelling lijkt al uit te komen: Duwo, de grootste studentenhuisvester van de Randstad, heeft inmiddels alle nieuwbouwplannen stilgelegd.
De Wageningense studentenhuisvester Idealis zal door deze maatregel jaarlijks ook ‘miljoenen' minder inkomsten krijgen, zegt Harkema. Hij benadrukt dat onroerend goed in Wageningen nu eenmaal een lagere woz-waarde vertegenwoordigt dan vergelijkbaar vastgoed in de Randstad. ‘Idealis wordt daardoor onevenredig zwaar getroffen.' Een oplossing zou zijn dat de gevolgen van de nieuwe wet voor studentenhuisvesting worden geneutraliseerd. De lobby daarvoor is inmiddels in volle gang, bevestigt Harkema.