Nieuws - 10 februari 2011

Kakofonie rond de dorpspomp

Neem het slotakkoord van de bundel Over zorgvuldige veehouderij; veel instrumenten, één concert. Bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen kan het niet laten een sneer uit te delen aan de kritische buitenwereld; door het verdwijnen van de nertsenfokkerij uit Nederland worden die dieren nu in Polen of China gefokt; daar hebben ze het vast een stuk slechter.

Afgezien van de ethische draagwijdte; het tekent een zekere verbetenheid over maatschappelijke inmenging in een typisch Wagenings domein. Toen de Nijmeegse hoogleraar Roos Vonk vorig jaar zomer een handtekeningenactie onder hoogleraren organiseerde voor een duurzame veehouderij was de reactie niet anders: schoenmaker blijf bij je leest.

Het kloeke antwoord uit de landbouwhoofdstad - 29 essays van 63 auteurs - wordt in het voorwoord door grootheden Rudy Rabbinge en Pieter Winsemius aangeduid als 'een veelzijdige bijdrage aan het maatschappelijk debat'.  Veelzijdig is het boek zeker. Beter: het is een rijstebrijberg van visies, technische deeloplossingen, denkbeelden, kijkrichtingen en  maatschappelijke visies ( en opvallend weinig  aandacht voor milieu-aspecten, als  ammoniak en vermesting).  Rijp en groen staan in deze fruitmand door  elkaar; van academisch samenspel,  selectie en verdieping  is niet veel te merken;  voor ieder  is er wat wils.  Kies bijvoorbeeld voor het wat naïeve betoog van Bastiaan Meerburg: als we het allemaal maar beter uitleggen, komt het wel goed. Of lees  in het essay van  Maartje van Lieshout dat het zo eenvoudig niet is doordat de 'verschillende partijen appels en peren vergelijken'.  

In de bundel worden wel degelijk kritische noten gekraakt, maar wie op zoek gaat naar Roos Vonk of bijvoorbeeld iemand van het Rathenau-instituut, gespecialiseerd in maatschappelijk debat, komt bedrogen uit. De bundel is nagenoeg geheel volgeschreven door mensen uit eigen stal (helaas ook zonder opvallende critici als Paul Struik of  Jan-Douwe van der Ploeg). Dat leidt niet tot één concert zoals de titel belooft, maar meer tot een kakofonie rond de dorpspomp.  Is dit een aanzet tot discussie? Ik waag het te betwijfelen. Daarvoor wordt er in deze bundel veel te weinig informatie van buiten opgezogen. Eigenlijk is dit vooral een reclamefolder: alle Wageningse  kennis wordt in de etalage gezet-  nu met extra ethiek!  Hopelijk wil iemand die hebben.