Nieuws - 22 augustus 2011

Kader Abdolah's interesse in eetbaar wier

Zeewier als oplossing voor het voedselprobleem. Op zoek naar ideeën sprak de Iraans/Nederlandse schrijver Kader Abdolah vorige week met aquatisch onderzoeker Ronald Osinga over diens idee om de landbouw naar zee te brengen.

Abdolah-Kader.jpg
Waarom wilde Kader Abdolah je spreken?
'Abdolah werkt aan een nieuw boek waarvoor hij mensen portretteert die een idee hebben dat mogelijk de wereld kan veranderen. Het is een boek dat bevlogenheid en inspiratie moet uitstralen.'
Wat is jouw idee?
'In een notendop: de transitie van landbouw naar zeebouw. Daar hebben we tenminste nog de ruimte en wat belangrijker is: voedsel verbouwen op zee is een oplosser van milieuproblemen in plaats van een veroorzaker ervan.'
Want?
'Zeewiervelden kunnen gevoed worden met meststoffen uit rivieren die nu nog de zeeën vervuilen.'
Klikte het een beetje met Kader?
'Ja hoor, het was een heel plezierig gesprek. Abdolah is een keurige, erudiete man. Hij kwam binnen met een paraplu in zijn hand, als een Engelse gentleman. Ik heb hem later ook nog ons lab laten zien, met zeewieren en koralen. Vandaag is hij in Zeeland om een kijkje te nemen op onze zeeboerderij. Hij vindt het allemaal buitengewoon interessant.'
Is dit soort maatschappelijke interesse voor de wetenschap belangrijk?
'Natuurlijk. Nieuwe ideeën vallen of staan met het draagvlak dat je ervoor weet te creëren. De aandacht van iemand van zijn kaliber is daarbij enorm waardevol.'
Gaat jouw idee de wereld veranderen?
'Ik weet het niet. De toekomst zal uitwijzen of ik word bijgezet in de galerij van de visionairs of die van de dwazen.'
Meer weten over de zeeboerderij? Zie ook:
http://resource.wur.nl/wetenschap/detail/duurzaam_boeren_op_zee/