Nieuws - 1 januari 1970

Kabinet: streng toezicht nieuwe opleidingen

Kabinet: streng toezicht nieuwe opleidingen

Kabinet: streng toezicht nieuwe opleidingen


Universiteiten en hogescholen mogen tot 1 september 2005 alleen met nieuwe
opleidingen van start gaan als ze een belangrijke bijdrage leveren aan de
kenniseconomie.

Dat besluit heeft het kabinet afgelopen vrijdag 19 september genomen op
advies van staatssecretaris Nijs. Nieuwe opleidingen worden in principe
eerst op kwaliteit beoordeeld door de Nederlandse Accreditatieorganisatie.
Daarna toetst het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW)
de 'macrodoelmatigheid' van de nieuwe opleidingen. Doorstaat een nieuwe
studie de kritische blik van Nijs, dan komt de opleiding in aanmerking voor
bekostiging.
In feite toetst het ministerie van OCenW twee criteria: een nieuwe
opleiding moet tegemoetkomen aan een behoefte aan nieuwe beroepen of
ontwikkelingen, en/of bevorderlijk zijn voor de werkgelegenheid in sectoren
waarvoor de overheid directe verantwoordelijkheid draagt.
Volgens drs Paul Deneer, stafdirecteur van de afdeling Onderwijs en
studentenaangelegenheden, is nog niet duidelijk wat het kabinetsbesluit
betekent voor de drie nieuwe opleidingen die Wageningen voorbereidt. ,,Wij
hebben nog geen tekst met duidelijke criteria gezien. Het is ons nog niet
duidelijk wat bedoeld wordt met ‘een belangrijke bijdrage aan de
kenniseconomie’ en wat dat betekent voor onze plannen.’’ Wageningen wil per
september 2004 starten met de opleidingen Communicatiewetenschappen,
Gezondheidswetenschappen en Economie en beleid. | HOP/K.V.