Nieuws - 19 april 2011

Kabinet halveert onderzoek naar ecosystemen

Het ministerie van EL&I heeft sinds vorig jaar 1 miljoen euro bezuinigd op ecologisch onderzoek van het Centrum Ecosystemen van Alterra.

‘De helft van die korting hebben we opgevangen met nieuwe projecten van provincies en de EU, maar dat doe je niet zo even’, zegt Henk Siepel, manager van Centrum Ecosystemen.
Het centrum ontvangt geen geld meer voor onderzoek aan wilde zwijnen, ganzen, otters en korenwolf. Ook de Insectenmonitor die het instituut sinds 1946 bijhield, is stopgezet. Uit een Kamerdebat van afgelopen week bleek dat sommige politieke partijen de Insectenmonitor willen blijven financieren. Dat stemt Siepel niet gelijk optimistisch. ‘We willen geen speelbal worden van de waan van de dag. We pleiten voor een degelijke onderzoeksprogrammering, zodat we onze deskundigheid kunnen opbouwen en vasthouden. Ik wil alleen doorgaan met de Insectenmonitor als we er meerjarige financiering voor krijgen. Anders stoppen we.’
Het Centrum Ecosystemen heeft een omzet van 9 miljoen euro per jaar. Van dat bedrag komt nog slechts 1 miljoen euro van het ministerie van EL&I. Het meeste geld komt inmiddels van provincies, waterschappen en de Europese Unie. Veel ecologisch onderzoek heeft het ministerie gedecentraliseerd naar de provincies. ‘Maar die decentralisatie is niet goed voorbereid’, zegt Siepel. ‘Daarom geeft op dit moment vrijwel niemand opdracht tot onderzoek. Dat zie je bijvoorbeeld bij het zwijnenonderzoek, waarbij iedereen wacht tot de ander met onderzoeksgeld over de brug komt.’
In totaal ontvangt Alterra dit jaar anderhalf miljoen euro minder aan beleidsondersteunend onderzoek van het ministerie. Ook vermindert het departement het zogeheten kennisbasis-onderzoek. Van die korting heeft het Centrum Landschap van Alterra vooral last.
Door de tegenvallende resultaten verlengt Alterra geen tijdelijke contracten meer. Ook investeert het instituut minder in cursussen voor het personeel. Het onderzoeksbudget van het ministerie voor volgend jaar is nog niet bekend. Die komt in mei, als EL&I de jaarlijkse Kaderbrief publiceert.