Nieuws - 8 december 2017

Kabinet compenseert studentengroei niet in 2018

tekst:
Albert Sikkema

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven heeft komend jaar geen geld om te zorgen dat de Rijksbijdrage van Wageningen Universiteit in 2018 volledig meegroeit met de studentengroei. SGP heeft een motie ingediend om die groei wel te compenseren.

Minister Van Engelshoven, ©Wikimedia

De Rijksbijdrage van Wageningen Universiteit groeide de afgelopen jaren niet mee met de studentengroei bij het ministerie van Economische Zaken door de zogenaamde 2-procent-regel. Het nieuwe kabinet wil van deze regel af, staat in het regeerakkoord, maar nu blijkt dat ze deze wijziging pas per 1 januari 2019 wil doorvoeren. Het is te kort dag om de maatregel al per 1 januari 2018 door te voeren, schreef minister Van Engelshoven op 1 december aan de Tweede Kamer.

Debat
Tijdens het onderwijsdebat van de minister met de Tweede Kamer op 6 en 7 december stelden SGP en CDA een compromis voor. Kan de minister de financiële compensatie voor WUR de komende maanden uitrekenen en het extra bedrag voor 2018 in de Voorjaarsnota regelen? Dat wilde de minister niet, antwoordde ze de Tweede Kamer. Ze heeft het beschikbare budget voor de universiteiten voor 2018 al verdeeld en geen extra geld voor het groen onderwijs beschikbaar.

Motie
De SGP is niet overtuigd door deze uitleg. Het Kamerlid Roelof Bisschop diende gisteren een motie in om het groen onderwijs al per 1 januari 2018 te compenseren en de financiële gevolgen daarvan met terugwerkende kracht te regelen in de Voorjaarsnota in 2018. De minister ontraadt de motie. De motie wordt op 12 december in stemming gebracht.