Nieuws - 24 oktober 2012

Kabinet: cisgenese even veilig als traditionele veredeling

Cisgenese moet niet onder de Europese wetgeving voor genetisch gemodificeerde gewassen vallen, vindt de Nederlandse regering. De nieuwe veredelingstechniek is even veilig als klassieke veredeling.

hoorzittingCAVY0V3L.jpg
Dat meldt Joop Atsma, staatssecretaris voor milieu, in een brief aan de Tweede Kamer. Hij steunt daarmee de aangenomen motie van de Kamer om cisgenese (planten veredelen met soorteigen genen) minder zwaar te beoordelen dan transgenese (genen uit andere soorten inbrengen). Door die versoepeling vervalt de plicht tot een risicobeoordeling voor cisgene gewassen, zoals de cisgene aardappel die Wageningen UR ontwikkelt.
Of die versoepeling er echt komt, bepaalt de Europese Commissie. Die komt binnenkort met een standpunt.
Enkele jaren geleden stelde Atsma's ministerie nog dat cisgenese onder de ggo-wetgeving moest vallen, mede op basis van advies van het Rikilt. Dat advies leidde tot discussie. Daarom heeft Atsma het Europese instituut voor voedselveiligheid EFSA gevraagd om een advies. Die gaf in februari aan dat cisgene producten even veilig zijn als traditioneel veredelde gewassen.
Dat wil nog niet zeggen dat de Europese Commissie cisgene producten vrijstelt van ggo-regulering. Het kan er ook op uitdraaien dat traditionele veredeling veel zwaarder beoordeeld gaat worden. De Nederlandse regering is tegen ‘overregulering' en zal in Europees verband pleiten voor versoepeling, stelt Atsma.
Niaba, de Nederlandse biotechnologie associatie, is blij met dit standpunt. Niaba maakt zich sterk voor het verminderen van onnodige wet- en regelgeving rond biotechnologie in de topsectoren. Ook Nederlandse veredelingsbedrijven vinden cisgenese even veilig als traditionele veredeling. Greenpeace en de biologische landbouw zijn tegen versoepeling. Volgens Atsma komt de keuzevrijheid voor biologische telers en consumenten, om geen transgene producten af te nemen, echter niet in gevaar.