Nieuws - 1 januari 1970

Kabat: temperatuur stijgt nog eeuwen

Voor de liefhebbers van hete zomers had prof. Pavel Kabat in zijn inauguratierede een prettige boodschap, want rond 2050 zal een zomer als die van 2003 gewoon zijn. Het complete overzicht dat de hoogleraar Klimaathydrologie gaf van de gevolgen van de klimaatverandering waren minder prettig. Naast het verminderen van de uitstoot van kwalijke stoffen zullen we ons meer en meer moeten richten op een ander landgebruik.

We krijgen wereldwijd te maken met extremer weer, dus meer droogte en meer heftige neerslag. Nu al is in het natte deel van Australië vijftig procent toename van regen gemeten, vertelde Kabat, terwijl droge regio's als de Sahel droger worden. De komende eeuw staat ons wereldwijd een temperatuurverhoging te wachten van 2,5 tot 6 graden Celsius en een zeespiegelstijging van tien tot honderd centimeter.
Het was niet allemaal nieuw wat Kabat vertelde, maar het complete overzicht dat hij gaf van de inzichten die er zijn over de toekomstige klimaatveranderingen, maakt wel duidelijk dat er in de toekomst heel wat werk te wachten staat. De meest alarmerende mededeling was dat zelfs als alle uitstoot nu stopt, de klimaatverandering nog tientallen jaren door zal gaan, terwijl het nog honderden jaren duurt eer de temperatuur weer stabiel is.
Volgens Kabat moeten we ons dan ook meer en meer richten op de manier waarop we de aarde gebruiken. We zullen anders moeten gaan wonen en landbouw bedrijven. In de Zuid-Engelse county Oxford kwamen er in 1860 eens in de dertig jaar overstromingen voor en in 2000 eens in de twaalf jaar. Daarom moet ook de infrastructuur worden aangepast.
De oplossing voor het klimaatvraagstuk is net zo ingewikkeld als het probleem zelf, aldus Kabat. Het klimaat moet een hoofdrol gaan spelen in de ruimtelijke ordening. 'Klimaat moet niet los gezien worden van andere sectoren', stelde hij. 'Klimaat moet een component zijn van duurzame ontwikkeling. Dat kan bijvoorbeeld door in ontwikkelingslanden vooraf klimaat mee te nemen bij bijvoorbeeld industrialisering of ontginning. We moeten vooruitkijken in plaats van miljoenen euro's hulp achteraf te geven.'
Volgens Kabat staat het klimaat inmiddels centraal binnen Wageningen UR, en zijn er voldoende nationale en internationale samenwerkingsverbanden om tot een integrale aanpak van het probleem te komen. Binnen het Bsik-programma Klimaat en ruimte werkt Wageningen UR bijvoorbeeld samen met het KNMI en het RIVM. Wageningen UR is bij tien grote Europese projecten betrokken. En klimaat en groene ruimte is één van de tien hoofdthema's van Wageningen UR. Kabat hoopt in de toekomst op een nieuwe MSc Water en klimaat om dit te versterken. / MW