Nieuws - 7 februari 2002

Kaarten Alterra te grof voor boeren

Kaarten Alterra te grof voor boeren

De bodem- en grondwatertrapkaarten van Alterra die het ministerie van LNV gebruikt om te bepalen of boeren op zand- of l?ssgronden zitten, zijn niet optimaal. Bruikbaar zijn ze wel, benadrukt dr Peter Finke van Alterra, maar de bodemkaarten kunnen nauwkeuriger en de grondwatertrapkaarten zijn verouderd.

Boeren op droogtegevoelige zand- en l?ssgronden vallen onder een striktere mestregelgeving. Om te bepalen welke boeren hieronder vallen, maakt het ministerie van LNV gebruik van de analyses die Alterra maakt met bodemkaarten en grondwatertrapkaarten. Tegen de strengere mestwetgeving lopen verschillende procedures.

Voor de analyses werd gebruik gemaakt van bestaande kaarten. De bestaande bodemkaarten zijn met een schaal van 1 op 50.000 niet optimaal, vertelt Finke. "Het kleinste vlakje is daarop zes hectare, bijna een perceel." Ideaal is een schaal van 1 op 25.000 of 10.000.

De grondwatertrapkaarten zijn verouderd. Alterra werkt aan een actualisering. De verouderde gegevens kunnen volgens Finke in het voordeel van de boeren werken. De bodem is met de huidige verdroging naar alle waarschijnlijkheid alleen maar droger geworden.

De essentie is dat slechts een klein deel van de grenzen op de bodemkaarten relevant is. "Er hoeft alleen vastgesteld te worden of een boer op zand- of l?ssgrond zit, niet op welke s??rt zandgrond." Bovendien zal voor nauwkeuriger bodemkaarten opnieuw moeten worden gekarteerd, en het is maar de vraag of het ministerie daar geld voor wil uittrekken. | M.W.