Nieuws - 8 september 2016

Kaart toont risico’s in stagelanden

tekst:
Rob Ramaker

Wageningen University bepaalt sinds vorig jaar centraal in welke gebieden studenten wel of niet stage mogen lopen. De reisadviezenkaart van het ministerie van Buitenlandse Zaken vormt daarbij de leidraad.

Beeld: de reisadviezenkaart van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Rode landen – denk aan Syrië, Somalië en Afghanistan – zijn altijd taboe. Voor de oranje landen moeten studenten een gedetailleerd veiligheidsplan maken op basis waarvan het besluit wordt genomen. Groene en gele gebieden zijn geen probleem.

De meeste studenten zullen niets voelen voor een stage in pakweg Nigeria, Irak of de Democratische Republiek Congo. Te gevaarlijk. Voor studenten uit de mastertrack Disaster studies wordt het werk hier juist interessant. Zij onderzoeken bijvoorbeeld hoe gemeenschappen opkrabbelen na een natuurramp of een gewapend conflict. Meer dan veel andere Nederlandse kennisinstellingen geeft Wageningen University studenten de kans naar dit soort gebieden te gaan.

Dat betekent echter niet dat er geen grenzen gelden. Tot voor kort maakten leerstoelgroepen de afweging of studenten mochten afreizen naar een risicogebied, maar dit beleid is gecentraliseerd. Rector Mol vindt het wenselijk dat één lijn wordt getrokken.

In Resource (nummer 3) lees je de ervaringen van drie studenten die op stage gingen in een risicogebied. Het magazine ligt nu overal op Wageningen University & Research in de bakken.