Nieuws - 1 januari 1970

Kaal stuwmeer bloeit op

Op de hellingen van stuwmeren groeit dikwijls bar weinig, ook vele jaren na de aanleg van het meer. Zo ook in Brazilië. Maar een succesvol experiment geeft hoop: de aanplant van acacia en andere bomen kan leiden tot weelderige bossen.

De aanplant van een mix van boomsoorten die waterrijke gebieden prefereren, met name diverse acacia's, blijkt in de vrij korte tijd van acht jaar te leiden tot een gezond en weelderig bos, inclusief een rijke bosbodem. Dat blijkt uit onderzoek van dr Flávia de Alcântara van het Braziliaanse onderzoeksinstituut voor de landbouw Embrapa, en de Wageningse onderzoekers dr Peter Buurman van het Laboratorium Bodemkunde en geologie en Barend van Lagen van het Laboratorium voor Organische chemie. In de vakbladen Soil Biology & Biochemistry en Geoderma doen zij verslag van hun onderzoek bij het stuwmeer Itutinga-Camargos in het stroomgebied van de rivier Paraná in het zuidoosten van Brazilië.
De hellingen langs de stuwmeren in Brazilië lijken op het eerste gezicht geen goede ondergrond te hebben voor bos. Er groeien over het algemeen slechts de zogeheten Cerrado-grassen, een typische savannevegetatie. Maar de bosaanplant langs het Itutinga-Camargos stuwmeer blijkt het goed te doen, wel nadat eerst alle grassen grondig zijn verwijderd.
De onderzoekers hebben ook de bodemgesteldheid en met name het organisch materiaal onderzocht. Door te kijken naar de humusvorming kan worden nagegaan hoe snel en hoe goed een bos kan groeien op een bepaalde locatie. In dit geval is geconcludeerd dat de bodem relatief snel verandert en wordt verrijkt met organisch materiaal afkomstig van de aangeplante bomen. Dit is een gunstig teken; de onderzoekers verwachten dat het bos zich op natuurlijke wijze kan uitbreiden en zo in de hele omgeving van het stuwmeer voor een gedaantewisseling kan zorgen.
De Alcântara: ‘Het herstel van de begroeiing langs stuwmeren is erg belangrijk in Brazilië. Er zijn voor onze energievoorziening talloze stuwmeren aangelegd en hiermee zijn grote gebieden aangetast. De bosaanplant is op zichzelf van grote waarde, en als dit lukt, kunnen we ook verschillende diersoorten herintroduceren in deze gebieden.’ / HB