Nieuws - 24 mei 2011

KSV wil studentenkamers bouwen

Studentenvereniging KSV St. Franciscus denkt over de bouw van studentenkamers bij haar pand aan de Stadsbrink. ‘Als we onze oude sociëteit slopen en er een groter blok voor terugbouwen, dan biedt dat plek voor studentenhuisvesting’, vertelt praeses Richard Klink.

De gemeente Wageningen heeft het idee voor studentenkamers bij de KSV-sociëteit een prominente plek gegeven in de huisvestingsnotitie die deze maand verscheen. ‘Aan de achterkant, waar je nu vanaf het dakterras over het Olympiaplein uitkijkt, kan er nog een blok bovenop ons pand. Dan zitten wij als vereniging aan de voorkant en de studentenwoningen aan de achterkant. Dat is ruwweg het idee’, legt Klink uit.

De vereniging denkt over sloop en nieuwbouw omdat de onderhoudskosten en gasrekening elk jaar toenemen. ‘Om de vereniging ook in de toekomst financieel gezond te houden, zijn we gaan nadenken over de toekomst van ons gebouw’, vertelt Klink.
 
De huidige sociëteit Cantil stamt uit de jaren zestig. Het bezit is ondergebracht in een stichting die wordt bestuurd door oud-leden. Die oud-leden zitten ook in de ereraad van de vereniging – een soort adviescommissie met directeuren en oud-directeuren uit het landbouwbedrijfsleven en twee hoogleraren. Op hun advies zijn de contacten gelegd met Idealis en de gemeente Wageningen over studentenkamers in combinatie met nieuwbouw van de sociëteit.
 
De indeling van de sociëteit kan namelijk ook handiger. Dankzij de aanwas van nieuwe leden barst de vereniging de laatste jaren uit de kroegzaal. De garage is al opgeofferd voor een dispuutsruimte, en de lift mag ook een slag groter. Aan de andere kant is de grote keuken niet meer nodig. ‘Zonder studentenhuizen wordt het financieel gewoon lastig om hier een nieuwe sociëteit te bouwen’, zegt Klink.
 
Voor de duidelijkheid: de honderdjarige vereniging wil niet weg van de Stadsbrink waar ze nu 44 jaar zit. Naast de Albert Heijn en het busstation, en wat de gemeente graag ziet voor studentenkamers: dichtbij het centrum.