Nieuws - 1 januari 1970

@KOP

@KOP

Fruitonderzoek geconcentreerd

Ik heb bewondering voor de visie van de fruitteeltsector op de keuze van de plek voor het Fruitteeltpraktijkonderzoek, als onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Dit zei directeur generaal drs Chris Kalden van het ministerie van LNV op 25 augustus bij de opening van de nieuwbouw in Randwijk

We zijn op tijd naar Wageningen gegaan, is de overheersende mening onder de fruittelers over hun praktijkonderzoek. De krimpende sector kan niet meer het geld opbrengen om meerdere proeftuinen in stand te houden. Alles is nu geconcentreerd in Randwijk, een kwartier met de auto en de pont van Wageningen. Met LNV-geld is een bedrijfsgebouw met de nieuwste onderzoeksvoorzieningen neergezet. Kosten ruim elf miljoen gulden. Laboratoria en extra kantoren volgen nog. Totaal komt de nieuwbouw op 21 miljoen gulden. Hiervan neemt LNV tweederde voor zijn rekening en het fruitteeltbedrijfsleven eenderde. Het geld uit de verkoop van drie regionale proeftuinen van het bedrijfsleven en van het rijksproefstation in Wilhelminadorp, wordt hier helemaal ingestopt

Fruitteeltproeven van Wageningen Universiteit (WU) en DLO-instituten als IPO en IMAG worden voortaan in Randwijk aangelegd. Volgend jaar kan proefboomgaard De Schuilenburg van IPO-DLO en WU dan ook sluiten

Het proefterrein in Randwijk is 48 hectare groot. Hiervan is dertig hectare beplant met fruitbomen. Het boomteelt- en champignonpraktijkonderzoek waren eerst van plan hier ook naar toe te komen, maar later bedachten ze zich. Wel verplaatst het boomteeltonderzoek nu zijn kleigrondproeven van Lienden naar Randwijk. De eerste laanbomen staan er al. M.H