Nieuws - 11 juni 2009

KOENDERS HEEFT EEN MAKKIE IN WAGENINGEN

Minister van ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders had maandagmiddag 8 juni in de Leeuwenborch in Wageningen een ‘makkie’. In de volle grote collegezaal ging de minister in gesprek met studenten en medewerkers van Wageningen UR.

nieuws_3344.jpg
Op het programma stond de wereldvoedselproblematiek. Een onderwerp dat groot genoeg is voor een spannende gedachtenwisseling. Want de problemen zijn groot genoeg, legde Koenders om te beginnen nog maar eens uit. Dagelijks gaan volgens de minister 800 miljoen mensen met honger naar bed. En de komende decennia neemt de wereldbevolking nog met twee miljard mensen toe. Koenders wilde wel eens weten wat de Wageningse deskundigen hem te vertellen hadden. Alle ingrediënten dus voor een mooi debat.
Maar het werd een vriendelijk, zeg gerust gezapig, onderonsje. Een beleefd gesprek onder deskundigen. Hoe dacht de minister bijvoorbeeld over de wereldwijde depletie van fosfaat? En het recht op voedsel, hoe gaat de minister daarmee om? Om over de landhervorming in Zimbabwe, de watervoorziening in Jemen en Bangladesh nog maar te zwijgen. Gedetailleerde vragen met voorspelbare veilige antwoorden.
Meest interessant was misschien wel de vraag over de invloed van de politieke situatie in Nederland op de ontwikkelingssamenwerking. Koenders constateert een kloof. Een gat tussen wereldburgers als hijzelf en zijns gelijken in de Leeuwenborchzaal enerzijds en mensen die kritisch staan tegenover globalisering anderzijds. De minister stak daarbij ook de hand in eigen boezem. Dat het zover heeft kunnen komen, ligt volgens hem aan een gebrek aan leiderschap van mensen zoals hijzelf. Volgens Koenders moeten we er voor waken de gevoelens van onzekerheid en onveiligheid te negeren. ‘We moeten het vooral niet ontkennen of hen arrogant benaderen. We moeten leiderschap tonen.’