Nieuws - 29 januari 2009

KENNISEENHEID REGELT SPIN-OFF WEER ZELF

Nieuwe spin-offs van Wageningen UR vallen voortaan onder verantwoordelijkheid van de kenniseenheden. Het centrale orgaan voor kennisvalorisatie, Wageningen Business Generator (WBG), blijft alleen bestaan om lopende contracten met kennisbedrijfjes te beheren.

Dat meldt prof. Martin Kropff, binnen de raad van bestuur verantwoordelijk voor kennisvalorisatie. WBG, dat ruim drie jaar heeft bestaan, kostte zo’n drie miljoen euro per jaar en bracht evenzoveel op. Vooraf was de gedachte dat octrooien en deelname aan jonge bedrijven tot extra inkomsten zouden leiden, die dan weer geïnvesteerd konden worden in nieuwe bedrijven. Maar dat viel tegen.
De raad van bestuur onderzocht in 2008 of externe investeerders mee konden doen. ‘Die vonden echter dat Wageningen UR dan haar onderzoeksbeleid veel strakker moest sturen op patentontwikkeling’, zegt Kropff. ‘Alle middelen moesten worden ingezet in projecten die konden leiden tot patenten. Toen hebben wij gezegd: dat kan niet leidend zijn voor onze organisatie. De richting van het kennisbasisonderzoek wordt bepaald door het ministerie van LNV, en de onderzoekscholen hebben hun eigen onderzoeksvisie. We zijn dus niet verdergegaan met de externe partijen.’
Ook nam de raad van bestuur een besluit over een kwestie die al vanaf de oprichting van WBG speelde: wie bepaalt wat er gebeurt met patenten? ‘Een onderzoeksteam kan het patent verkopen aan een bedrijf of met dat bedrijf vervolgonderzoek doen’, verklaart Kropff. ‘Maar ze kan het patent ook zelf proberen te verwaarden. We hebben nu gezegd: we leggen de bevoegdheid om die afweging te maken bij de kenniseenheden.’ Dit betekent dat de kenniseenheid voortaan beoordeelt of een onderzoeker een bedrijf kan starten, en of ze wil investeren in zo’n spin-off. Raoul Bino, directeur Plant, coördineert dit namens de kenniseenheden.
Voor de Animal Sciences Group verandert er niet veel, vindt directeur Bedrijfsvoering Dick Pouwels. ‘De kennisvalorisatie was al ontwikkeld bij ons toen WBG begon. Sinds 2000 hebben we zo’n tien potentiële bedrijfjes gehad, daar bleven er na uitwerking nog vijf van over. Van die vijf leven er nog twee. Ik verwacht hoogstens één spin-off per jaar. Mijn vraag is wel: hebben we voldoende inzicht in huis om de opzet van een bedrijf te ondersteunen?’ Pouwels heeft geen budget gekregen voor kennisvalorisatie van de raad van bestuur.
De centrale ondernemingsraad (COR) heeft negatief geadviseerd over het nieuwe beleid. Raadslid Ard de Leur: ‘Er is geen overleg geweest met WBG over de beleidswijziging en zonder vooroverleg zijn de taken van de medewerkers opgeheven. Dat kan zo niet. Ook denken we dat het decentraal regelen van de kennisvalorisatie niet tot succes leidt. Dat was juist de reden om WBG op te richten.’ Omdat de COR geen instemmingsrecht heeft bij deze kwestie, is het besluit van de raad van bestuur niet meer terug te draaien, stelt De Leur. Kropff verwacht dat de decentralisatie juist zal leiden tot meer succes.
Bij WBG werkten tien mensen, die een baan elders hebben aanvaard of terug zijn gegaan naar de kenniseenheden. De Servicedesk IP, die octrooiaanvragen begeleidt, blijft centraal gefinancierd. Het bureau is gehuisvest bij Plant, maar ondersteunt alle kenniseenheden.