Nieuws - 26 maart 2009

KENNISCENTRUM OP LANDGOED LARENSTEIN

Goed nieuws voor bezorgde medewerkers en studenten van Van Hall Larenstein in Velp: woningen komen er waarschijnlijk niet op landgoed Larenstein. In plaats daarvan wordt gedacht aan een kenniscentrum voor de groene ruimte. Dat bleek onverwacht in de loop van een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingsplannen.

Goed nieuws voor bezorgde medewerkers en studenten van Van Hall Larenstein in Velp: woningen komen er waarschijnlijk niet op landgoed Larenstein. In plaats daarvan wordt gedacht aan een kenniscentrum voor de groene ruimte. Dat bleek onverwacht in de loop van een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingsplannen.
Op de informatiemiddag op donderdag 19 maart luisteren zo’n honderd belangstellenden naar de uiteenzetting over het stedenbouwkundig plan van de gemeente, waarbij een deel van het landgoed openbaar wordt en woningen huisvest. Als docent Ad Woudstra vervolgens het negatieve advies op dat plan van de Kwaliteitswerkgroep onderwijs van VHL uiteenzet, wordt zijn verhaal met luid applaus begroet. De werkgroep ziet meer in een ‘leerwerklandschap’, met bedrijvigheid die aansluit op het onderwijs en die de kwetsbare ecologie respecteert.
Maar de visie van de werkgroep krijgt ook bijval uit onverwachte hoek. ‘Het idee om het landgoed in ontwikkeling te brengen, is destijds uit nood geboren’, zegt Martin Jansen namens de VHL-directie. ‘Inmiddels is de financiële situatie veranderd. Het liefst willen we een bruisend kenniscentrum voor beheer en inrichting van de groene ruimte op het landgoed. Met groene onderwijsinstellingen en toegang tot de wetenschappelijke kennisreserve in Wageningen.’ Daarmee zijn de plannen voor woningbouw in eerste instantie van de baan. Maar Jansen wil de mogelijkheid wel ‘openhouden voor als de nood aan de man komt’.
Voor de zomer moet de visie worden aangescherpt en wordt onderzocht wat haalbaar is en welke bedrijven meerwaarde hebben voor het onderwijs.
Ondanks de opluchting onder de aanwezigen, heeft een aantal studenten en docenten een actiegroep opgericht met als motto ‘Landgoed › Onderwijs Goed.’ Die organiseert op 26 en 27 maart een handtekeningactie bij VHL in Velp. ‘In de petitie staan de garanties voor de kwaliteit van het onderwijs wat explicieter benoemd’, vertelt docent Ad Olsthoorn van de actiegroep. ‘Geen nieuwbouw op vegetatiekundig kwetsbare plekken bijvoorbeeld en geen woon- en speelfuncties.’