Nieuws - 23 april 2009

KAMERNOOD

opinie_0_772.jpg
Wie de lokale politiek de afgelopen weken gevolgd heeft, weet dat de gemeente Wageningen de laatste hand aan haar Woonvisie heeft gelegd. Daar stond eerst één regel over studentenhuisvesting in. Wij, verschillende organisaties die zich onder andere bezighouden met de studentenhuisvesting in Wageningen, hebben gebruikgemaakt van de inspraakmogelijkheden tijdens de raadsvergadering. Nu staat er één paragraaf over dit onderwerp in de nieuwe Woonvisie: nog steeds niet veel maar wel een grote verbetering.
Enkele dagen later stond er in een regionale krant een reactie van dhr. Van Medenbach, directeur van Idealis, waarin hij beweerde dat er geen woningnood in Wageningen bestaat.
Dat is een tamelijk eenzijdige voorstelling van zaken. Van de studenten die in september beginnen, krijgen de laatsten pas ergens in het voorjaar een kamer aangeboden. Er is een urgentieregeling voor reisafstand, maar in de praktijk kun je daar pas gebruik van maken als je meer dan vier uur per dag moet reizen.
De definitie van woningnood die Idealis hanteert, is dat er nog kamerzoekenden zijn na 1 mei. Die definitie is een paar jaar geleden bedacht, na de sloop van studentencomplex Rijnsteeg. Sindsdien is die 1 mei-grens de leidraad bij de sloop- en nieuwbouwplannen van Idealis.
Voor ons, studenten, is er sprake van woningnood als we langdurig geen kamer kunnen vinden en ver moeten reizen. We hebben er geen boodschap aan dat het voor Idealis gunstiger is als er langere wachtlijsten zijn. Met een marktaandeel van zeventig procent en officieel een sociale doelstelling zou Idealis toch creatievere keuzes moeten kunnen maken.
Verder groeit het aantal studenten hard. Recente navraag bij Wageningen UR vertelde ons dat we in 2012 circa 6.650 studenten kunnen verwachten, en in 2015/2016 ongeveer 7.500 studenten. Op dit moment zijn het er ronde de 5.000.
Dit - zo benadrukt Wageningen UR – is een reële schatting, onder andere gebaseerd op de demografische ontwikkelingen. De instelling past hierop haar infrastructuur aan. Zelfs als maar een deel van de nieuwe studenten daadwerkelijk in Wageningen wil komen wonen, komt er een flink probleem in de huisvesting aan – dat los je niet op met de paar complexen die Idealis nu gaat bouwen.
Als Wageningen bekend wordt als de stad waar weliswaar leuke studies zijn maar te weinig kamers en geen treinstation, gaan we de geplande groeicijfers zéker niet halen. Daarom blijven we erop hameren dat WUR, Idealis en gemeente Wageningen werken aan voldoende, goedkope en aantrekkelijke studentenhuisvesting. En graag in de buurt van Wageningen: internationale studenten naar Hoenderloo op-en-neer slepen is geen oplossing.
Van Medenbach grijpt in zijn ingezonden brief de gelegenheid aan om bij Wageningen UR goedkope grond voor een nieuw studentencomplex te vragen. Dat lijkt ons een heel goed plan: de universiteit hoeft niet al haar grond voor de maximale prijs te verkopen. Studentenvoorzieningen zijn voor een deel ook haar verantwoordelijkheid.
Maar als tegenprestatie mag Wageningen UR ook verwachten dat Idealis zich minder commercieel gedraagt. Wat ons betreft worden een paar stukken grond uitgeruild tegen de harde contractuele verplichting voor Idealis om de 1 mei-grens terug te brengen naar bijvoorbeeld 1 december, en om overal in Wageningen normaal geprijsde studentenwoningen aan te bieden. Dat laatste betekent concreet: nergens over de eerder afgesproken norm van tachtig procent maximaal redelijke huur heen gaan.