Nieuws - 28 november 2019

Jubileumboek Grijns terug op campus

tekst:
Roelof Kleis

Het jubileumboek dat de vermaarde geleerde Gerrit Grijns in 1935 kreeg bij diens afscheid van de Landbouwhogeschool is weer terug op de campus. Dat gebeurde gisteren bij de lancering van het Gerrit Grijns Initiative.

Het Gerrit Grijns Initiative is een nieuw samenwerkingsverband tussen leerstoelgroepen die zich met voeding en (dier)fysiologie bezighouden. Het GGI wil door innovaties in de voedingsindustrie de gezondheid van mens en dier verbeteren. Intensieve samenwerking tussen WUR, overheden en het bedrijfsleven moet die vernieuwing tot stand brengen.

Beriberi
Het GGI is vernoemd naar Gerrit Grijns, van 1921-1935 de eerste hoogleraar Dierfysiologie in Wageningen. Hij staat samen met Christiaan Eijkman aan de wieg van de ontdekking van de vitamines. Grijns toonde aan dat beriberi een zogeheten gebrekziekte is; namelijk een gebrek aan vitamine B1. Hij deed dat werk overigens in Indonesië, ver voordat hij in Wageningen hoogleraar werd. 

Voor het onderzoek naar vitamines kreeg Eijkman in 1929, het jaar dat Grijns rector magnificus was, de Nobelprijs in de geneeskunde. Grijns liep de prijs mis, terwijl hij die volgens velen wel moeten krijgen. De vernoeming van het GGI naar Grijns is treffend, vindt rector magnificus Arthur Mol. ‘Wat het GGI wil, is precies wat Gerrit Grijns lang geleden ook deed: onderzoeken hoe voeding bijdraagt aan gezondheid.’

Wat het GGI wil, is precies wat Gerrit Grijns lang geleden ook deed: onderzoeken hoe voeding bijdraagt aan gezondheid
Arthur Mol

Volgens Mol sluit het GGI naadloos aan bij de missie van WUR: finding answers together. ‘Dit is een belangrijke ontwikkeling, omdat het een gezamenlijke onderneming is van verschillende leerstoelgroepen, disciplines en expertises die met elkaar en met instellingen buiten de campus naar nieuwe antwoorden zoekt.’ Aan het GGI zijn tot nu toe 25 hoogleraren van WUR verbonden. Mol drong erop aan om ook de gedragswetenschap en big data erbij te betrekken.

Vertaling
Gerrit Grijns kreeg bij diens pensionering in 1935 een jubileumboek overhandigd met de Engelse vertaling van zijn belangrijkste artikelen en zijn proefschrift. Dat werk was tot dan alleen in het Nederlands (artikelen) en Duits (proefschrift) verschenen. Het boek was een initiatief van een grote groep (inter)nationale geleerden. Het exemplaar met alle handtekeningen van de aanbieders was in het bezit van de familie.

Vier van de nazaten waren gisteren als eregasten aanwezig bij de lancering van het GGI in Hotel de Wageningse Berg. Achterkleinzoon Dirk Grijns overhandigde het boek aan de huidige hoogleraar Dierfysiologie Jaap Keijer, een van de initiatiefnemers en de bedenker van de naam GGI. Keijer zal het boek overdragen aan de afdeling Speciale Collecties van de Forum-bibliotheek.

Lees meer::