Nieuws - 1 januari 1970

Jubilerende schelpdieronderzoekers zetten in op zilte teelten

Op de dag dat het Centrum voor Schelpdieronderzoek (CSO) in Yerseke 25 jaar bestaat, lanceerde minister Cees Veerman van LNV het nieuwe Innovatieplatform voor Aquacultuur. Directeur dr Aad Smaal van het CSO ontvouwde daarop zijn streven naar een innovatiecentrum voor zeecultuur. ,,Verzilting is een trend'', hield hij de meer dan honderd man sterke zaal in zalencentrum De Zaete afgelopen woensdag voor.

Het nieuwe innovatieplatform bestaat uit zes personen uit wetenschap, overheid en bedrijfsleven. ,,Het platform dient innovatieve ontwikkelingen te sturen en te voeden en samenwerking tussen partijen te bevorderen'', stelde de voorzitter van het platform, de commissaris van de koningin voor de provincie Zeeland Wim van Gelderen. Het moet dus vooral een brug slaan tussen onderzoek, beleid en praktijk.
Onduidelijk is nog hoeveel budget het platform krijgt, al is er wel voor de komende twee jaar vijftigduizend euro gereserveerd voor bureaukosten. Vanuit de praktijk van de schelpdiervissers en de vistelers kwamen via voorzitter Gerrit Braks van de Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij en voorzitter Jan van Rijsingen van de Nederlandse Vereniging van Vistelers bemoedigende woorden met hoge verwachtingen.
Met het innovatiecentrum voor zeecultuur wil Smaal het onderzoek naar de teelt van vis, schelpdieren en ziltbestendige planten nieuw leven inblazen. Bij de visteelt wil hij onderzoek doen naar de combinatie van teelten van verschillende vissoorten, hergebruik van reststoffen en marketing van kwalitatief hoogstaande producten. Bij de schelpdiervisserij denkt Smaal aan onderzoek naar bijvoorbeeld het verzaaien van kokkels of het vangen van mosselbroed met touw. Bij het onderzoek naar ziltbestendige planten denkt Smaal niet alleen aan zeekraal of lamsoor, maar ook aan asperge, zeebiet en spelt.
Smaal wil met zijn centrum aansluiten bij het innovatieve project 'Leven in een zilte zoom', dat door de raad van bestuur van Wageningen UR tot 'kennissprong' is uitgeroepen, en waarvoor een miljoen euro is uitgetrokken. ,,Zilt is hot'', stelde hij. Door de toenemende schaarste aan zoet water, de zeespiegelstijging en de toename van blauwalgen in het water noopt ons tot aandacht voor zilte teelten, aldus Smaal. |
M.W.