Nieuws - 19 oktober 2006

Journalistieke vrijheid

Resource valt al een aantal weken in de brievenbus (althans, van de Idealisgebouwen), en inmiddels is duidelijker wat de verandering van Wb naar Resource echt inhoudt. Zelfs voor de landelijke pers bleef het niet onopgemerkt dat de journalistieke vrijheid van de redactie is ingeperkt (NRC van 20 september en NRC-next van 26 september).
Niet alleen woont een medewerker van Corporate Communication (afdeling communicatie van de universiteit) alle redactievergaderingen bij, tevens wordt de insteek en timing van organisatorische berichtgeving geregisseerd.
Wij vinden deze ontwikkeling zeer ongewenst. Studenten, onderzoekers en medewerkers die zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen van Wageningen UR hebben recht op onafhankelijke en open berichtgeving, ook op organisatorisch gebied. Wageningen UR is net zo goed van studenten en medewerkers als van bestuurders.
Dat discussie over nieuws en organisatorische zaken op intranet kan plaatsvinden, rechtvaardigt de veranderingen niet. Behalve dat intranet voorlopig nergens te vinden is, verzorgt Corporate Communication de berichtgeving. Het is onduidelijk in hoeverre het er hierbij om zal gaan een rooskleurig beeld van Wageningen UR neer te zetten. Bovendien vragen wij ons af waarom organisatorisch nieuws ‘weggestopt’ moet worden op intranet; waar is de raad van bestuur precies bang voor?
Discussie en kritisch denken hóren bij een instelling voor hoger onderwijs. Een onafhankelijke krant kan bijdragen aan een klimaat waarin dit wordt gestimuleerd en is daarom iets om trots op te zijn en in stand te houden. Gecensureerde berichtgeving is betuttelend en een belediging voor de lezer.