Nieuws - 2 november 2006

Journalistieke vrijheid

Bij het samenvoegen van de bladen van Wageningen UR en Van Hall Larenstein tot Resource is tussen de Raad van Bestuur van Wageningen UR en het bestuur van Cereales (de uitgever) afgesproken dat voorafgaand aan plaatsing ‘toetsing van insteek en timing van organisatorische berichtgeving’ zal plaatsvinden. Met organisatorische berichtgeving wordt bedoeld: strategie en beleid, financiële resultaten en commerciële belangen, bestuurders van Wageningen UR en onderwerpen die uitsluitend betrekking hebben op werken bij Wageningen UR.
In de praktijk betekent dit dat een vertegenwoordiger van Corporate Communications (CC) van Wageningen UR aan de redactievergaderingen deelneemt en de mogelijkheid heeft plaatsing van een stuk vooralsnog tegen te houden. In dat geval wordt het voorgelegd aan de hoofdredacteur van Resource en de directeur CC en bij een blijvend verschil van mening aan de bestuursvoorzitters van Wageningen UR en van Cereales. Als die er niet uitkomen wordt het stuk niet geplaatst.
De Centrale Ondernemingsraad (COR) is van oordeel dat Wageningen UR een blad van hoge journalistieke kwaliteit behoort te hebben. Daarbij past geen controle vooraf op timing en insteek van stukken. In het begrip ‘journalistieke kwaliteit’ zijn juist zelfstandige keuzes ten aanzien van juistheid, integriteit en volledigheid van de berichtgeving begrepen. In geval hier niet aan wordt voldaan zijn er wegen om bezwaar aan te tekenen (controle achteraf door Redactieraad, inschakelen van de Raad voor de Journalistiek).
De keuze voor een vetorecht vooraf beperkt de journalistieke vrijheid van Resource en wekt de indruk dat Resource is verworden tot een reclameblad voor Wageningen UR. Wageningen UR is een gemeenschap, waarin mensen wetenschappelijke en professionele integriteit en betrokkenheid hoog in het vaandel hebben staan. We moeten en willen elkaar daarop scherp houden en daarbij is een journalistiek onafhankelijk blad broodnodig. Al met al dus een faux pas van de Raad van Bestuur van Wageningen UR.